!
Basketball

Accommodaties

Verenigingen

Accommodaties

Videma

Verenigingen die een eigen kantine hebben, dienen rekening te houden met de drank- en horecawet en de warenwet. Daarnaast is het mogelijk gebruik te maken van collectieve regelingen. Een van deze regeling heeft betrekking op Videma.

De NBB heeft met de Stichting Videma een overeenkomst gesloten "Toestemming voor de openbaarmaking van filmwerken (videofilms & televisieprogramma's)". Verenigingen wordt de mogelijkheid geboden in dit collectief deel te nemen. Jaarlijks inventariseert het bondsbureau welke verenigingen gedurende het lopende seizoen deelnemen in dit collectief. U kunt uw vereniging hiervoor opgeven tot 1 februari van het lopende seizoen.

Deelname biedt financieel voordeel. In het seizoen 2019-2020 is de vergoeding vastgesteld op € 101,64, onafhankelijk van het aantal leden. Indien een vereniging zou deelnemen buiten het collectief om zouden de volgende bedragen gelden:

Tarieven buiten collectief
Vereniging < 100 leden         € 126,26
Vereniging 100-500 leden    € 189,38
Vereniging > 500 leden         € 252,51

Deelname is dus zeker financieel aantrekkelijk!

Overeenkomst en voorwaarden
Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem contact op met Yvonne Baudo (030-2020121).