!
Basketbal close.jpg

Juridisch

Kennis Hub

Bestuurders

Juridisch

Een bestuurder kan te maken krijgen met juridische zaken. Hieronder staan de belangrijkste beschreven. Wil je meer weten over juridische zaken? Neem dan contact op met je accountmanager.

AVG

Sinds mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel privacywet genoemd, van kracht. Deze wetgeving heeft ook invloed op de basketbalvereniging. Op deze pagina vindt u handige handvatten en informatie over te nemen maatregelen binnen de vereniging.

AVG PROGRAMMA - STAP VOOR STAP KLAAR VOOR DE AVG
Voor vereniging is er een online programma van de Stichting AVG voor Verenigingen, dat in afstemming met sportbonden en NOC*NSF speciaal is gemaakt voor verenigingen en toegespitst op de sport. Als je dit stappenplan doorloopt, weet je zeker dat je geen dingen vergeet. Je krijgt praktische informatie, voorbeeldteksten en handige tips. Bij wet ben je verplicht te bewijzen wat je allemaal hebt gedaan aan de AVG. Dit programma helpt je hierbij.

De AVG verwacht bijvoorbeeld dat u alle verzamelde persoonsgegevens vastlegt, dat u al uw vrijwilligers een geheimhoudingsverklaring laat tekenen en dat uw beveiligingssoftware altijd up-to-date is. En weet u bijvoorbeeld wat u moet doen als er een USB-stick met persoonsgegevens van uw leden kwijt is? Middels het AVG-programma wordt u aan de hand van laagdrempelige teksten en video’s begeleid in deze en de overige te ondernemen stappen die vereist zijn om te voldoen aan de AVG.

Voor een bedrag van € 5,- (exclusief btw) per maand kunnen verenigingen aan de slag met het programma om hun club AVG-proof te maken en te houden. Dit bedrag is inclusief gratis gebruik van een juridische helpdesk bij vragen. Ga dan naar de website om gebruik te maken van dit programma.

Veel gestelde vragen
Via de AVG-helpdesk voor zorg, welzijn en sport zijn de meest gestelde vragen te vinden en kun je contact opnemen als je vraag er niet bij staat. Daarnaast kun je met vragen over de AVG contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van de NBB, Dennis Bouwmeester (dennis.bouwmeester@basketball.nl).

WBTR

Op 10 november 2020 heeft de Eerste Kamer deWet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) aangenomen. De wet zal op 1 juli 2021 in werking treden. Deze nieuwe wet heeft direct gevolgen voor de verenigingen en stichtingen en vraagt mogelijk wijzigingen in de statuten.

STATUTEN

Een belangrijk onderdeel van de vereniging zijn de statuten. Dit is als het ware de grondwet van de vereniging. De statuten worden vastgesteld door de notaris, ook wijzigingen moeten aan een notaris worden doorgegeven. De NBB heeft modelstatuten opgesteld om verenigingen op weg te helpen. Nieuwe en bestaande verenigingen kunnen hier gebruik van maken, maar zijn vrij om deze niet te gebruiken.

Voor verenigingen die haar statuten wil aanpassen, heeft de NBB een afspraak gemaakt met DoeHetZelfNotaris: een landelijke organisatie, waarbij notarissen uit heel Nederland zijn aangesloten. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de DoeHetZelfNotaris.

BUMA EN SENA

Muziek afspelen in de kantine is natuurlijk heel gezellig, maar hier zijn wel regels aan verbonden. Verschillende partijen beschermen de rechten van auteurs, componisten en andere makers. Als het gaat om muziek heb je met zowel Sena als Buma te maken. Beide werken voor verschillende groepen makers van muziek. Via Sena krijgen muzikanten en producenten een vergoeding voor het gebruik van hun werk. Buma zorgt ervoor dat de componisten en tekstschrijvers een vergoeding krijgen.

Kijk voor meer informatie op de websites van Buma en Sena.

VIDEMA

Verenigingen die een eigen kantine hebben, dienen rekening te houden met de drank- en horecawet en de warenwet. Daarnaast is het mogelijk gebruik te maken van collectieve regelingen. Een van deze regeling heeft betrekking op Videma.

De NBB heeft met de Stichting Videma een overeenkomst gesloten "Toestemming voor de openbaarmaking van filmwerken (videofilms & televisieprogramma's)". Verenigingen wordt de mogelijkheid geboden in dit collectief deel te nemen. Jaarlijks inventariseert het bondsbureau welke verenigingen gedurende het lopende seizoen deelnemen in dit collectief. U kunt uw vereniging hiervoor opgeven tot 1 februari van het lopende seizoen.

Deelname biedt financieel voordeel. In het seizoen 2019-2020 is de vergoeding vastgesteld op € 101,64, onafhankelijk van het aantal leden. Indien een vereniging zou deelnemen buiten het collectief om zouden de volgende bedragen gelden:

Tarieven buiten collectief
Vereniging < 100 leden         € 126,26
Vereniging 100-500 leden    € 189,38
Vereniging > 500 leden         € 252,51

Deelname is dus zeker financieel aantrekkelijk!

OVEREENKOMST EN VOORWAARDEN

MEER INFORMATIE

Heeft u nog vragen? Neem contact op met Yvonne Baudo (030-2020121).

ADVIESDESK

Sportverenigingen hebben regelmatig te maken met juridische vragen. Als NBB willen wij u ook hierbij graag ondersteunen.
Met veel plezier bieden wij u de Juridische Adviesdesk voor de Sport. Verenigingen die lid zijn van de NBB kunnen hier kosteloos en onbeperkt gebruik van maken.

Waar kunt u de adviesdesk voor gebruiken?
U kunt telefonisch of per mail uw juridische vragen stellen aan de specialisten van DAS. U hebt bijvoorbeeld een vraag over een besluit van de gemeente. U wilt een trainer in dienst nemen en heeft vragen over de arbeidsovereenkomst. U hebt een geschil met de beheerder van uw sportaccommodatie. Een sponsor komt zijn verplichtingen niet na. Zowel preventief als bij een geschil kunt u contact opnemen met de adviesdesk.

Waar bestaat de dienstverlening uit?
De gratis dienstverlening bestaat uit eerstelijns juridisch advies. Dit betekent dat al uw juridische vragen mondeling of per mail worden beantwoord. Kan de advisering redelijkerwijs niet meer telefonisch of per mail worden gedaan, dan helpen we u graag verder voor een vaste prijs (‘fixed fee’). U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het bestuderen of opstellen van stukken.

Met de vooraf afgesproken vaste prijzen weet u precies waar u aan toe bent en wordt achteraf niet geconfronteerd met onverwachte kosten. Soms is het vooraf afgeven van een vaste prijs niet mogelijk. In dat geval helpen de juristen van DAS u graag verder voor een gereduceerd uurtarief van € 157,50.

DAS organiseerde onlangs een informatieavond over het incasseren van contributies. De presentatie en flyer die tijdens deze bijeenkomst werden gebruikt, zijn hieronder te downloaden.

Hoe kunt u de adviesdesk bereiken?
Website: www.das.nl/sport
Telefoon: +31 (0) 20 651 7666
E-mail: sportdesk@das.nl

De adviesdesk is bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 21:00 uur.
Uw vragen per mail worden op werkdagen binnen 24 uur beantwoord.