!
Basketball

Verenigingsondersteuning

Bestuurders

Verenigingsondersteuning

Verenigingen zijn en blijven belangrijke aanbieders van de basketbalsport. De basketbalverenigingen in Nederland, bieden aan veel mensen een veilige plek om te kunnen basketballen of anderszins betrokken te zijn in de sport. Deze verenigingen koesteren we en ondersteunen we. We bieden proactieve en snelle dienstverlening om ze nog sterker te maken. Verenigingsondersteuning biedt een toegevoegde waarde aan verenigingen, kader, spelers en andere betrokkenen.

Doelstelling: de basketbalvereniging is een sterke vereniging.

Vereniging
Een sterke vereniging beschikt over krachtige bestuurders, beschikt over voldoende kader, is financieel gezond biedt een veilig en plezierig sportklimaat en heeft een open blik naar haar omgeving. Meer zeggenschap in de accommodatie waar de vereniging actief is draagt bij aan het versterken van de vereniging. Verenigingen die dit willen, helpen we sterk of sterker te worden en te blijven. Wat ‘sterk’ voor een vereniging betekent, is afhankelijk van haar omgeving, identiteit en ambities.

Bestuurders
De drijvende kracht achter de basketbalvereniging is de bestuurder. Bestuurders zijn van doorslaggevend belang in de ontwikkeling van de sport en het versterken van verenigingen. We ondersteunen de huidige bestuurders en zetten in op de nieuwe generatie bestuurders.

Structuur
Verenigingsondersteuning is een taak van alle medewerkers van de NBB. Samen zorgen zij ervoor dat de vraag zo snel mogelijk op de juiste plek terecht komt en dat degene met de vraag of ondersteuningsbehoefte wordt geholpen. Naast de medewerkers van de NBB zijn er ook diverse vrijwilligers actief om verenigingen en haar kader te ondersteunen. Dit zijn leden van afdelingscommissies of –werkgroepen. Zowel medewerkers als vrijwilligers handelen servicegericht en in lijn met de kernwaarden van de NBB.

De NBB is het eerste loket voor de vereniging. Ondersteuning kan echter geboden worden door verschillende partijen, waaronder de NBB, een andere vereniging die ervaring heeft met het onderwerp, een andere sportbond, een gemeente, een sportraad of een sportservice bureau.

Werkwijze
Het startpunt is altijd luisteren, aanhoren wat de vraag of ondersteuningsbehoefte is en daarop doorvragen. Wanneer helder is wat de behoefte is, kan van daaruit worden ondersteund of doorverwezen. Hierin begeleiden we verenigingen altijd vanuit de gedachte dat de vereniging eigenaar is van de vraag en van het antwoord. De NBB biedt begeleiding, ondersteuning, handvatten en contacten. We richten ons hierbij op verenigingen die ondersteuning willen en willen ontwikkelen.

Heb je als vereniging behoefte aan ondersteuning? Heb je een vraag? Neem dan contact op met je accountmanager.