!
Basketball

Workshop voor bestuurders

Bestuurders

Workshop voor bestuurders

Het besturen van een vereniging blijft een uitdagende klus. Tegenwoordig wordt er steeds meer van de vereniging én van bestuurders gevraagd. Bestuurders bepalen samen met de leden het beleid van de vereniging. Bestuurders ontwikkelen een visie en stippelen de koers uit voor de komende jaren. Hiermee spelen zij een belangrijke rol in de sfeer en cultuur van een vereniging. Je wilt dus niet alleen een verenging aansturen, maar je wilt ook dat alle leden plezier hebben, zich welkom en veilig voelen.

Er zijn thema avonden, workshops en opleidingen die bestuurders hierbij kunnen ondersteunen. Want waarom leiden verenigingen wel hun trainers en scheidsrechters op, maar niet hun bestuurders? Bekijk het aanbod van;

Academie voor sportkader

De Academie voor Sportkader maakt onderdeel uit van de unit Sportontwikkeling bij NOC*NSF en is voor en door sportbonden opgericht. Door de professionalisering van de sport ontstond er een grotere behoefte aan beter en meer opgeleid sporttechnisch, bestuurlijk en arbitraal kader. Wil je op de hoogte blijven van opleidingen en bijscholingen? Meld je dan aan voor de ASK nieuwsbrief.

Besturen met impact

In 2019 heeft de KNVB een bestuurdersopleiding ontwikkelt die ook uitermate geschikt is voor bestuurders van andere sportverenigingen. De opleiding richt zich vooral op de nog verder te ontwikkelen persoonlijke kwaliteiten van bestuurders. Enerzijds door de kennis en vaardigheden te vergroten en anderzijds door handreikingen te krijgen in de uitdaging waar de bestuurder voor staat. Met medebestuurders van andere verenigingen uit de omgeving, wordt de opleiding gevolgd zodat een netwerk wordt opgebouwd van bestuurders met passie.

De opleiding is opgebouwd langs de thema’s: Persoonlijk Leiderschap, Strategisch Besturen, Verbinden en Maatschappelijk Ondernemerschap. De vier bijeenkomsten, de zelfstudie-opdrachten, de ‘challenges’ en de eindopdracht zullen bij elkaar zo'n veertig uur aan tijdsinvestering vergen in een tijdsbestek van ongeveer vier maanden.

Er worden in het najaar op hoogstwaarschijnlijk 22 locaties in Nederland opleidingen georganiseerd waar bestuurders zich individueel voor kunnen inschrijven Enkele opleidingen lopen via de gemeente / het Sportakkoord.

Wil je meer weten of inschrijven? Klik dan op de link in de titel.

Sportlopleidingen.nl

Het vernieuwde platform voor bestuurders, trainers, scheidsrechters, opleiders en vrijwilligers is de plek voor competentiegerichte sportopleidingen en bijscholingen. Op de website staan opleidingen van ASK, commerciële aanbieders en diverse sportbonden voor de gehele sportbranche. De sport generieke scholingen zijn dus geschikt voor vrijwel iedereen die werkt in de sportwereld.

sportprofessionalsnetwerk

Vereniging en besturen worstelen met de maatschappelijke veranderingen waarin het traditionel verenigingsmodel onder druk staat. Bij deze uitdaging willen jullie misschien wel een handje geholpen worden? Naast de verenigingsondersteuning die de NBB biedt, zijn er ook vele vrijwilligers en betaalde krachten vanuit verschillende ondersteuningsorganisaties. Het Sport Professionals Netwerk verzamelt al die ondersteuners in één digitaal platform. Als vereniging kan je zelf een match proberen te maken, maar SPN biedt ook de mogelijkheid je te helpen bij het vinden van de juiste professional bij de heersende vraag of uitdaging.