!
2019_Basketball_Nederland_logo

Privacy (AVG)

Verenigingen

Privacy (AVG)

Sinds mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel privacywet genoemd, van kracht. Deze wetgeving heeft ook invloed op de basketbalvereniging. Op deze pagina vindt u handige handvatten en informatie over te nemen maatregelen binnen de vereniging.

AVG programma - Stap voor stap klaar voor de AVG

Voor vereniging is er een online programma van de Stichting AVG voor Verenigingen, dat in afstemming met sportbonden en NOC*NSF speciaal is gemaakt voor verenigingen en toegespitst op de sport. Als je dit stappenplan doorloopt, weet je zeker dat je geen dingen vergeet. Je krijgt praktische informatie, voorbeeldteksten en handige tips. Bij wet ben je verplicht te bewijzen wat je allemaal hebt gedaan aan de AVG. Dit programma helpt je hier bij.

De AVG verwacht bijvoorbeeld dat u alle verzamelde persoonsgegevens vastlegt, dat u al uw vrijwilligers een geheimhoudingsverklaring laat tekenen en dat uw beveiligingssoftware altijd up-to-date is. En weet u bijvoorbeeld wat u moet doen als er een USB-stick met persoonsgegevens van uw leden kwijt is? Middels het AVG-programma wordt u aan de hand van laagdrempelige teksten en video’s begeleid in deze en de overige te ondernemen stappen die vereist zijn om te voldoen aan de AVG.

Voor een bedrag van € 5,- (exclusief btw) per maand kunnen verenigingen aan de slag met het programma om hun club AVG-proof te maken en te houden. Dit bedrag is inclusief gratis gebruik van een juridische helpdesk bij vragen. Ga dan naar de website om gebruik te maken van dit programma.

Veel gestelde vragen

Via de AVG-helpdesk voor zorg, welzijn en sport zijn de meest gestelde vragen te vinden en kun je contact opnemen als je vraag er niet bij staat. Ook op sport.nl/voorclubs is allerlei informatie te vinden over de AVG voor sportclubs. Daarnaast kun je met vragen over de AVG contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van de NBB, Dennis Bouwmeester.