U bevindt zich hier: NBB Organisatie » Organisatie » Bestuur & Commissies

Bestuursamenstelling NBB

 De samenstelling van het bestuur met portefeuilleverdeling is als volgt:

Portefeuilleverdeling bestuur NBB

Francisca Ravestein
Voorzitter
- Representatie NBB nationaal (NOC*NSF, VWS) en internationaal (FIBA, IWBF)
- Goed sportbestuur
- Rolstoelbasketbal

Jelle Witvoet
Vice-voorzitter
- Arbitrage
- Juridische zaken (+dopingbeleid)
- Sportiviteit & Respect

Elke Snijder
Penningmeester
- 3 x 3 Basketball (Topsport/Breedtesport)

Fred van Urk
- Topsport Vrouwen
- Breedtesport
- Educatie en talentontwikkeling
- Wedstrijdzaken

Kees Spitters
- P&O
- Afdelingscommissies
- Digitalisering
- PR & Communicatie

Jonas Onland
- Marketing / fondsenwerving
- Sponsoring

Jaap van der Put
- Topsport Mannen

Vastgesteld BV: 23/04/2016 en gewijzigd per  november 2018

Rooster van Aftreden leden bondsbestuur

Naam

Functie

Benoemd

Benoemd tot

Periode

F. Ravestein

Voorzitter

13-02-2010

Najaar 2019

Periode 3

E. Snijder

Penningmeester

21-11-2015

Najaar 2021

Periode 2

J. Onland Lid    25-11-2016 Najaar 2019 Periode 1
J. van der Put Lid   17-11-2018 Najaar 2021 Periode 1

C. Spitters

Lid

24-11-2012

Najaar 2021

Periode 3

F. van Urk

Lid

24-11-2012

Najaar 2021

Periode 3

J. Witvoet

Lid

25-06-2011

Najaar 2020

Periode 3

 

De NBB is lidorganisatie van:

FIBA IWBF NOC*NSF