U bevindt zich hier: NBB Organisatie » Organisatie » Meerjarenbeleidsplan 2017+

Meerjarenbeleidsplan 2017+

Basketball, de passie van ons allemaal en tegelijkertijd een sport die in Nederland nog veel te klein is. De komende jaren zetten we ons in om de mooiste sport ter wereld en haar omgeving nog leuker, beter en groter te maken. Dat doen we met elkaar en aan de hand van het meerjarenbeleidsplan 2017+.

Het meerjarenbeleidsplan schetst in hoofdlijnen welke richting we op gaan met basketball in Nederland vanaf 2017. De concrete stappen die we zetten om doelstellingen te behalen worden uitgewerkt in jaarplannen. In de jaarplannen worden ook de nodige keuzes gemaakt op basis van reeds behaalde resultaten. De voortgang bewaken we continu en delen we regelmatig, waaronder op afdelingsbijeenkomsten. We evalueren jaarlijks en koppelen dat terug op de Algemene Vergadering. Na twee à drie jaar wordt bekeken of een actualisering van het meerjarenbeleidsplan nodig is. Iedereen die op enig moment wil weten hoe het gaat, is van harte uitgenodigd contact op te nemen. Datzelfde geldt voor vragen, ondersteuningsbehoeften en feedback: de NBB is er voor de sport en haar betrokkenen.

Het meerjarenbeleidsplan is niet alleen van het NBB-bestuur en de medewerkers van de NBB. Dit plan is van ons allemaal, van verenigingen, leden, vrijwilligers en medewerkers. Samen streven we naar “Basketball: iedereen, altijd, overal”. De NBB biedt hierin professionele ondersteuning, maar kan en wil niet zonder haar verenigingen, leden, vrijwilligers, toeschouwers, liefhebbers en iedereen die deel uit wil maken van de basketbal community. We zijn een team, samen komen we verder en realiseren we onze gezamenlijke doelstellingen.

Downloads:

Heeft u vragen over het meerjarenbeleidsplan neem dan contact op met Simone Volmer-van den Biggelaar via simone.volmer@basketball.nl of 030- 20 20 119

Evenementen kalender

Bekijk foto's

De NBB is lidorganisatie van:

FIBA IWBF NOC*NSF