U bevindt zich hier: NBB Organisatie » Organisatie » Partners

Partners van de NBB

Om onze meerjarenplannen en ambities te kunnen realiseren blijft de NBB additionele projecten en plannen blijven ontplooien. Hiervoor is extra budget van essentieel belang.

Naast de financiële middelen van NOC*NSF en het ministerie van VWS,
het zelf ‘marketen’ en opbrengsten genereren vanuit onze producten en
diensten, zullen extra financiële middelen nodig zijn om het merk basketball in zijn totaliteit in de markt te zetten. Hiervoor is sponsoring/partnership door en met bedrijven van wezenlijk belang.

Sponsoring zien wij als een belangrijke ‘alternatieve’ financiële stroom naast
onze structurele subsidies maar we zien het niet alleen als inkomsten. Sponsoring is voor ons ook een vorm van samenwerking die verder reikt dan
het geven van geld en het teruggeven van toegangsbewijzen, hospitality
mogelijkheden en naamsvermelding op de diverse communicatiedragers.
Sponsoring kan organisaties met elkaar verbinden. Niet alleen de sponsor en de gesponsorde, maar ook twee sponsoren onderling. Daartoe biedt de Nederlandse Basketball Bond diverse mogelijkheden rondom evenementen.

De NBB wil voor een langere periode (minimaal 3 jaar) partners verbinden
aan de NBB. De partners doen een structurele en substantiële investering
in het basketball en zijn bereid mee te groeien met onze ambities.

Evenementen kalender

Bekijk foto's

De NBB is lidorganisatie van:

FIBA IWBF NOC*NSF