U bevindt zich hier: NBB Organisatie » Organisatie » Vacatures

Vacatures

Bestuurslid Topsport Mannen

Het bestuur van de Nederlandse Basketball Bond bestaat uit vijf tot zeven bestuursleden en is verantwoordelijk voor het strategisch beleid van de NBB. Het bestuur verdeelt onderling en collegiaal de aandachtsgebieden. Het bestuur komt gemiddeld één keer per zes weken bijeen voor de bestuursvergadering. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar met een maximale zittingsduur van twaalf jaar conform de code Goed Sportbestuur.

De bestuursleden worden gekozen door de Algemene Vergadering (AV). Het bestuur legt ook verantwoording af aan de AV, welke wordt gevormd door alle verenigingen gezamenlijk, waarbij elke vereniging één stem heeft. Onder leiding van bestuur en directie is in 2016 het Meerjarenbeleidsplan 2017+ “Basketball: iedereen, altijd en overal!” vastgesteld door de AV. Een ambitieus plan gebaseerd op de kernwaarden van de NBB: passie, teamwork, open en ondernemend. Meer over het Meerjarenbeleidsplan leest u hier.

Binnen het bestuur is een vacature voor de functie van bestuurslid Topsport Mannen. Klik hier voor de profielschets Bestuurslid Topsport Mannen. 

Reageren op de functie kan tot en met 28 februari door een motivatiebrief en CV op te sturen naar Yvonne Baudo.

Commissarissen voor DBL en VBL

De Nederlandse Basketball Bond is op zoek naar nieuwe commissarissen. Het is een uitdagende functie, waarbij je letterlijk en figuurlijk op de eerste rij zit bij wedstrijden in de Dutch Basketball League en (soms) de Vrouwen Basketball League.

Voor een basketbalwedstrijd op het hoogste niveau komt veel kijken. Er zit een flinke organisatie achter van scheidsrechters, tafelofficials en reglementen. Dat alles om ervoor te zorgen dat een wedstrijd volgens de regels verloopt, zowel binnen als buiten de lijnen. Op het hoogste niveau bij de mannen en (incidenteel) de vrouwen zet de NBB commissarissen in die namens het bestuur toezicht houden tijdens de wedstrijd. Om voor bezetting bij alle duels te kunnen zorgen is de bond op zoek naar uitbreiding van de groe[ van commissarissen.

Wat wordt er van een commissaris verwacht?
Als commissaris zit je aan de wedstrijdtafel en ben je er (mede) verantwoordelijk voor dat de wedstrijd volgens de regels verloopt. Je werkt daarbij samen met de tafelofficials en houdt toezicht op hun werkzaamheden. Scheidsrechters kunnen jou om advies vragen als er onduidelijke spelsituaties zijn die een scheidrechter niet goed heeft kunnen waarnemen. Je moet dus wel over een goede kennis van de spelregels beschikken.

Maar een commissaris heeft ook voor en na de wedstrijd een belangrijke rol. Je controleert het speelveld, de apparatuur, de spelerskaarten en na afloop maak je een rapport op bij eventuele onregelmatigheden en tuchtzaken.

Je bent als commissaris onderdeel van de wedstrijd. Namens de bond houd je toezicht op het spel en zorg je ervoor dat niets de wedstrijd negatief kan beïnvloeden. Samen met de andere officials zorg je ervoor dat de regels volgens de essentie van het spel worden nageleefd en dat er een positieve sfeer is bij de wedstrijd.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?
Om commissaris te kunnen worden, moet je aan een aantal eisen voldoen. Je moet minimaal over een BS3/E-diploma beschikken (of bereid zijn die te halen), of je hebt ervaring als speler of coach op topniveau. Ook niet onbelangrijk is je inzetbaarheid (tachtig procent van de wedstrijden beschikbaar) en dat je zelfstandig kunt reizen. Behalve het feit dat je bij topduels op de eerste rij zit en de spin in het web bent, staat er per duel ook een vergoeding tegenover. Zoals is opgenomen in het Tarievenboek is dat dertig euro in het weekend en 37,50 euro voor midweekse wedstrijden.

Wij zoeken enthousiaste mensen die consequent zijn in hun beslissingen, communicatief vaardig, besluitvaardig, graag in een team werken, zorgvuldig zijn en die beschikken over een goede kennis van spelregels, reglementen en procedures.

Hoe meld je je aan?
Beschik jij over deze competenties en wil jij graag op de eerste rij zitten bij topwedstrijden in het Nederlandse basketball? Meld je dan aan als commissaris en stuur je motivatiebrief en (basketbal) CV voor 10 november naar antoine.pannen@basketball.nl

Als je meer wilt weten over de functie van commissaris, neem dan contact op met Juliet Fransen, Manager Competities & Arbitrage (juliet.fransen@basketball.nl of 030-7513504).

Stage

Wil jij ons 3x3 team versterken? Stuur een email naar streetballmasters@basketball.nl.

Open sollicitaties voor stages kunnen worden gestuurd naar info@basketball.nl

De NBB is lidorganisatie van:

FIBA IWBF NOC*NSF