U bevindt zich hier: NBB Organisatie » Service » Klanttevredenheid

Uw tevredenheid telt!Openheid en transparantie
De NBB heeft openheid en transparantie hoog in het vaandel staan. Om de klanttevredenheid te verhogen bieden wij u de mogelijkheid suggesties ter verbetering aan ons kenbaar te maken. Heeft u een gegronde klacht met betrekking tot de NBB, dan vernemen wij dat graag.

Niet tevreden!
Definitie Klacht:
Een klacht is een uiting van onvrede over een gedraging, een handeling en/of het nalaten daarvan door de NBB, of van een onder de verantwoording van de NBB werkzame medewerker, verbandhoudend met de uitoefening van een functie of werkzaamheden voor de NBB.

Klachten met betrekking tot verenigingen en/of afdelingen (rayons) dienen in eerste instantie bij de betreffende partij te worden ingediend. Klachten t.a.v. de afhandeling van tuchtrechtelijke- en beroepszaken lopen uitsluitend via de Tucht- en Geschillencommissie en de Commissie van Beroep!

Wie kan een klacht indienen?
Iedereen die van mening is binnen bovengenoemde voorwaarden met een klacht te maken te hebben, kan een klacht indienen.

Wat gebeurt er met mijn klacht?
Na ontvangst van een klacht wordt deze beoordeeld door het servicebureau. U ontvangt een bevestiging per e-mail.
Nadat de klacht op het servicebureau in behandeling is genomen ontvangt u binnen zeven werkdagen na dagtekening bericht over welke stappen worden ondernomen m.b.t. een mogelijke oplossing. Indien de klacht niet binnen het servicebureau kan worden opgelost, dan ontvangt u hierover bericht.

Hoe dien ik een klacht in?
Een klacht kan digitaal worden ingediend:
- per e-mail
- per brief, via Postbus 2650, 3430 GB, Nieuwegein, t.a.v. Meldpunt Klanttevredenheid

Welke informatie dient de brief te bevatten?
Minimaal de volgende gegevens:
Naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent, op wie of wat de klacht betrekking heeft en een beknopte omschrijving.

Tot slot
Wij danken u voor de genomen moeite en voor de kans die u ons biedt om de klanttevredenheid in algemene zin te verbeteren.

De NBB is lidorganisatie van:

FIBA IWBF NOC*NSF