U bevindt zich hier: NBB Organisatie » Veel gestelde vragen » Sportlink

Veel gestelde vragen

Hieronder staat een selectie van veel gestelde vragen. Mocht uw vraag er niet bij staan kunt u via contact uw vraag stellen en zullen wij deze zo snel mogelijk beantwoorden.

Sportlink

Wat is Sportlink?

Wat is de reden dat de NBB voor Sportlink heeft gekozen?

Hoe is Sportlink opgebouwd?

Wat betekent de overstap naar Sportlink voor mijn vereniging?

Vanaf wanneer krijgt onze vereniging toegang tot Sportlink Club?

Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van Sportlink Club?

Wat kan onze vereniging met Sportlink Club?

Vanaf wanneer kan uw vereniging aanvullende modules bij Sportlink afsluiten?

Welke wijzigingen brengt de implementatie van Sportlink met zich mee?

Hoe kunnen onze verenigingsfunctionarissen Sportlink Club leren kennen?

Kan er al gebruik gemaakt worden van de basketball.nl-app?

Verenigingen kunnen al gebruik maken van Sportlink Club. Op korte termijn wordt ook de basketball.nl-app gelanceerd voor verenigingen en leden. Daarmee kan onder meer het mobiele digitale wedstrijdformulier ingevuld worden.

De eerste beelden en instructies voor de basketball.nl-app zijn inmiddels te vinden op de supportpagina van Sportlink. U kunt gemakkelijk naar deze site door hier te klikken.

Waar kan ik terecht met aanvullende vragen?

Als u meer informatie over de mogelijkheden van Sportlink Club, de module Contributie en
eventueel aanvullende modules wilt hebben, dan kunt u dat bekijken op
www.sportlinkclub.nl.

Verenigingen

Ik wil een basketballvereniging oprichten, wat moet ik hiervoor doen?

Bij het oprichten van een basketball club komt veel kijken. Soms meer dan je denkt. De NBB heeft daarom een handleiding opgesteld voor het oprichten van een Basketballvereniging. Handleiding oprichting vereniging.

De informatie over onze vereniging op de website van de NBB klopt niet, hoe kunnen we dit wijzigen?

De informatie van uw vereniging die getoond wordt op de website komt rechtstreeks uit ISS. Hier dient de informatie gewijzigd te worden door de vereniging. Aanpassingen worden automatisch doorgevoerd naar de website. Dit kan een dag duren.

Wat is de bondscontributie? Is dat inclusief verzekering?

Ga naar onderstaande link voor de meest actuele informatie.

http://www.basketball.nl/algemeen/vereniging/lidworden/contributie

Bondscontributie jaar 2012
Senioren/U22                            €45,79
Jeugd U14-U16-U18-U20      €30.99
Jeugd U8-U10-U12                  €20.82
Recreanten                                €16.63
NS (niet spelend)                     €16.63

De contributiebedragen zijn exclusief de premies voor de collectieve ongevallenverzekering ten bedrage van € 0,82 per lid en de collectieve bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering ten bedrage van € 1,30 per lid

Opleidingen

Hoe kan ik een coachlicentie aanvragen of verlengen?

Aanvraag/ verlengen licentie Coaches die een BT2, BT3 en BT4 behaald hebben, kunnen een coachlicentie aanvragen gekoppeld aan het behaalde diploma. Deze licentie is nodig wanneer men als coach bij een wedstrijd actief is. De licentie is geldig gedurende vijf jaar. In die periode van vijf jaar moet de licentiehouder minimaal één bijscholing voor een BT2/JTB licentie en minimaal 2 bijscholingen voor een BT3/Trainer A, BT4/Trainer B en C licentie gevolgd hebben (afhankelijk van de licentie) om in aanmerking te komen voor verlenging. U kunt een coachlicentie aanvragen/verlengen door het aanvraagformulier in te vullen en op te sturen, gezamenlijk met een recente pasfoto en uw oude licentie naar NBB, postbus 2651, 3430 GB Nieuwegein.

Hoe organiseer ik een BT2 opleiding 'Intern'?

Handleiding ‘interne’ BT2-opleiding

Een vereniging kan zelf, of samen met een andere vereniging, een trainersopleiding BT2 verzorgen.  Lees hiervoor eerst alle informatie over de opleiding, die gepubliceerd staat op de site van de NBB onder het kopje Opleidingen (www.basketball.nl / Opleidingen).
Dit document geeft algemene informatie over de opzet van de ‘interne’ BT2 opleiding.
Klik hier voor het document.

Ik voldoe niet aan de licentie-eisen, hoe kan ik dispensatie aanvragen?

Dispensatie-verzoek landelijk Mocht u niet voldoen aan de gestelde licentie-eisen dan kunt u schriftelijk een dispensatie-verzoek indienen via email: brenda.james@nbb.basketball.nl of per post NBB, Postbus 2651, 3430 GB Nieuwegein. Graag verzoeken wij u de volgende gegevens te vermelden: - naam van de coach - vereniging - niveau van landelijke competitie - Eventueel CV De verzoeken worden behandeld op het bondsbureau. Dispensaties worden afgegeven door de BCO en gelden voor één seizoen. Alle dispensatie verzoeken voor teams op rayon niveau moet verstuurd worden naar de desbetreffende rayon.

Ik wil graag een scheidsrechterscursus volgen, bij wie kan ik me aanmelden?

Scheidsrechtersopleidingen worden georganiseerd door de verschillende Rayons die de NBB kent. Wanneer je een scheidsrechtercursus wilt volgen, dien je je aan te melden bij het Rayon waarin je basketballt. Op de websites van de Rayons kun je de contactinformatie vinden zodat je je interesse kenbaar kunt maken. Klik hier voor alle informatie van de Rayons.

Ik wil mij graag aanmelden als belangstellende voor een opleiding.

Indien u zich als belangstellende wilt aanmelden voor een cursus, ga dan naar het online aanmeldformulier en geef aan om welke opleiding het gaat. Zodra er dan een opleiding van start gaat in uw regio, krijgt u van ons bericht. Mocht u zich gelijk als deelnemer willen aanmelden voor een opleiding die reeds gepland staat, dan dient u via de betreffende opleiding uw aanmelding te registreren.

Ik wil mij graag inschrijven voor een opleiding die gepland staat. Hoe doe ik dit?

Zodra een opleiding concreet van start gaat en data, locatie en docenten bekend zijn, wordt deze opleiding vermeld op de inschrijving + info pagina. Je kunt dan bij de betreffende opleiding je definitieve aanmelding regelen en tevens meer informatie over de opleiding lezen en deze downloaden.

Mijn coachlicentie is verlopen, hoe kan ik deze toch verlengen?

BT2/JTB Mocht uw licentie, om welke reden dan ook zijn verlopen, en u bent niet in de gelegenheid geweest om clinics te bezoeken dan dient u eerst een clinic te bezoeken, waarna u vervolgens verlenging kunt aanvragen via het aanvraagformulier. BT3/TA, BT4/TB en TC Indien u niet de verplichte clinics heeft kunnen volgen, kunt u op het moment dat u één clinic heeft gevolgd dispensatie voor dat seizoen krijgen. Volgt u binnen dat seizoen ook een tweede clinic, dan heeft u voldaan aan de bijscholingsvoorwaarde en kan uw licentie worden verlengd door middel van het invullen van het aanvraagformulier. Dispensatie dient u schriftelijk aan te vragen via email: karin.mouhmy@nbb.basketball.nl

Welke licentie heb ik nodig als ik landelijk, dan wel rayonaal wil coachen?

Licentie-eisen In het reglement trainers en coaches 2.6 is vastgesteld welke licentie minimaal vereist zijn, ingedeeld naar de klassen waarin de desbetreffende teams uitkomen. Onderstaand een overzicht. Klassen/Niveau Categorie Trainer/Coach a. Nationale selecties C b. Rayonselecties B / BT4 c. Kernselecties A / BT3 d. Ere divisie/Promotie Divisie/Eerste Divisie B / BT4 e. Ere divisie U18, U20 en U22 B / BT4 f. Ere divisie U16* A / BT3 g. Rayon klassen A / BT3 h. Hoogste kern/regio klassen JTB / BT2.

Topsport

LOOT: Mijn zoon/dochter behoort tot de top van Nederland in zijn/haar sport, maar staat niet in de database, hoe kan dat?

Sportbonden bepalen aan de hand van een aantal gegevens zoals trainingsintensiteit, [internationaal] wedstrijdprogramma en uiteraard resultaten of een leerling in voldoende mate over talent beschikt om opgenomen te mogen worden in de database. Het kan dus zijn dat de sportbond niet overtuigd is van het toekomstperspectief van een jonge sporter, ondanks dat de prestaties vrij hoog zijn. De Topsport Talentscholen gaan echter niet over de toekenning van de LOOT-status, dat doet NOC*NSF samen met de sportbonden. Voor vragen over de procedure moet u dan ook bij uw sportbond zijn. http://www.stichtingloot.nl/

De NBB is lidorganisatie van:

FIBA IWBF NOC*NSF