U bevindt zich hier: NBB Organisatie » Veel gestelde vragen » Verzekeringen

Verzekeringen

Voor alle documenten/formulieren klik hier.

Zijn NBB leden/vrijwilligers van een club automatisch verzekerd via de collectieve verzekeringen van de NBB?

De NBB heeft ten behoeve van haar leden 3 collectieve verzekeringen afgesloten, de ongevallenverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering en de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Ongevallenverzekering, deze geldt voor alle geregistreerde leden van de bond, dus vrijwilligers zijn alleen verzekerd als ze ook lid zijn;

Aansprakelijkheidsverzekering, deze geldt voor geregistreerde leden van de bond en ook voor vrijwilligers.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering: deze geldt voor alle bestuurders van verenigingen die zijn aangesloten bij de NBB.

Wat wordt er door de collectieve ongevallenverzekering die de NBB voor haar leden heeft afgesloten vergoed?

Voor een uittreksel van de polisvoorwaarden zie:
http://www.basketball.nl/nbb-organisatie/service/nbb-verzekeringen

Valt schade aan een bril onder de collectieve ongevallenverzekering die de NBB voor haar leden heeft afgesloten ?

Schade aan een bril  valt niet onder de Ongevallenverzekering. Deze verzekering dekt alleen (blijvend) lichamelijk letsel en geen materiele schade.
Ook de aansprakelijkheidsverzekering komt niet in aanmerking voor de bril (dit is een risico dat je tijdens het sporten loopt). Alleen als duidelijk is dat de tegenspeler opzettelijk de bril van je hoofd heeft gegooid zou dit in aanmerking komen, echter dan moet wel de verzekering van de “dader” worden aangesproken.

Tijdens een wedstrijd is 1 van onze spelers ongelukkig terecht gekomen. Daardoor is lichamelijk letsel ontstaan. Een groot gedeelte van de kosten hiervan moeten zelf betaald worden. Wat zijn de richtlijnen om deze kosten te kunnen declareren bij de onge

De ongevallenverzekering van de NBB is een secundaire verzekering. Dit betekent dat alleen kosten die niet door de eigen zorgverzekeraar worden vergoed in aanmerking komen.
Je kunt het schadeformulier ongevallenverzekering downloaden en invullen.
http://www.basketball.nl/nbb-organisatie/service/nbb-verzekeringen
Daarna kun je die samen met stukken waaruit blijft welke kosten niet vergoed zijn naar onze tussenpersoon mailen (zie schadeformulier).

Mocht je nog specifieke vragen hebben dan kun je het beste contact opnemen met onze contactpersoon bij AHC de heer E. van Steveninck 020-3053649.

 

Wanneer er geen beheerder in de sporthal is en er dus geen BHV-er in het pand aanwezig is, is de vereniging dan verplicht om te allen tijde een gediplomeerde (EHBO/BHV) trainers voor de groep te hebben staan t.a.v de verzekering ?

In principe is het geen eis van de verzekering, maar indien door de overheid gestelde regels (denk bijvoorbeeld aan ARBO-regels of andere veiligheidsregels), worden overtreden door, in opdracht van of met goedvinden van verzekerde(n) dan biedt de AVB geen dekking voor daarmee verband houdende schade. Ook wanneer er sprake is van een bewuste overtreding van overheidsvoorschriften maar deze situatie door inspectie, vergunningen of stilzwijgend wordt gedoogd, is er geen dekking op de polis. Als de gemeente bijvoorbeeld oplegt dat er ten alle tijden een bhv-er aanwezig moet zijn de vereniging negeert deze regels en er ontstaat een schade of deze wordt erger dan is dit uitgesloten op de verzekering.

Is voor alle verenigingen een collectieve aansprakelijkheids-/ongevallen- en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten?

De collectieve verzekeringen gelden voor alle bij de NBB aangesloten verenigingen.

 

Is een persoon die alleen nog maar meetraint maar geen lid is wel verzekerd bij de NBB?

Personen zijn pas verzekerd als ze bij de bond zijn geregistreerd/lid zijn. Wij adviseren ook personen vanaf het begin als recreant op te geven bij de NBB en zodra zij willen gaan spelen dit lidmaatschap om te zetten naar wedstrijd spelend lid. Dit betekent dat er wel kosten worden doorberekend voor een recreant lid.

Een vereniging/club organiseert een toernooi waar wellicht niet-leden aan deelnemen. Zijn deze dan verzekerd via de NBB?

Voor geregistreerde leden gelden alle verzekeringen (ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering). Voor vrijwilligers geldt alleen de aansprakelijkheidsverzekering. Voor de overige deelnemers kan er geen aanspraak worden gemaakt op de collectieve verzekeringen. 

Evenementen kalender

Bekijk foto's

De NBB is lidorganisatie van:

FIBA IWBF NOC*NSF