!
Algemeen_basket_sfeer.jpg
23 juni 2020

244 miljoen euro voor corona-achterstanden in onderwijs

Het kan voor basketbalverenigingen interessant zijn om nu contacten te leggen met scholen in hun gemeente. De overheid heeft namelijk een bedrag van 244 miljoen euro vrij gemaakt voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in het onderwijs. Doel van de subsidie is iets te doen aan de achterstanden die zijn veroorzaakt door de coronacrisis. Verenigingen zouden samen met scholen kunnen onderzoeken of zo’n subsidie voor (naschoolse) basketbalactiviteiten gebruikt kan worden in het kader van bewegend leren.

De ‘subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020 -2021’ is bedoeld voor scholen en instellingen uit het basisonderwijs, speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, mbo en volwasseneneducatie. Sinds 2 juni kunnen zij een subsidie aanvragen om leerlingen en studenten extra ondersteuning te bieden vanwege leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging als gevolgd van de coronacrisis. De regeling is bestemd voor het organiseren van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in de periode van de zomervakantie 2020 tot aan de zomervakantie 2021. Deze programma’s zijn niet verplicht en dienen plaats te vinden naast het reguliere onderwijsprogramma.

Basisscholen kunnen in ieder geval voor tien procent van hun leerlingen een aanvraag indienen en bij achterstandsscholen zelfs tot twintig procent van de leerlingen. Elke leerling genereert een bedrag van negenhonderd euro. Daarbij geldt de verplichting dat er dertig uur na schooltijd aandacht besteed wordt aan het inhalen van achterstanden. De verwachting is dat meeste scholen tussen 15 augustus en 18 september hun aanvraag zullen indienen, zodat ze er vanaf 1 oktober 2020 tot 31 augustus 2021 mee aan de slag kunnen gaan.

Gerelateerde artikelen