!
Corona.jpg
24 februari 2021

compensatieregelingen voor verenigingen met financiële schade door corona

De in oktober 2020 ingestelde gedeeltelijke lockdown leidde voor de sport niet alleen tot het stilleggen van de competities en minder mogelijkheden om gezamenlijk te trainen, het heeft ook flinke financiële gevolgen. Veel vaste lasten lopen door en inkomsten zijn onder druk komen te staan. Maar er zijn overheidsregelingen die sportverenigingen de mogelijkheid bieden om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen.

Sportkoepel NOC*NSF heeft een tool ontwikkeld die de verschillende steunmaatregelen (TASO-Q4 en TVS-Q4) inzichtelijk maakt. Per maatregel staat beschreven welke voorwaarden er zijn en waar de vereniging steun kan aanvragen.

Hieronder worden de TASO-Q4 en de TVS-Q4 nader toegelicht:

TASO-Q4

De TASO-Q4 is bedoeld voor een tegemoetkoming in de vaste lasten van sportverenigingen die niet in aanmerking komen voor de TVL en/of de NOW. Dit betreft het grootste deel van de verenigingen. De TASO-Q4 regeling is bedoeld voor:

- Amateursportverenigingen, die met de juiste SBI-code geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel.

- Verenigingen die ten minste 10 procent minder omzet hebben in de periode oktober t/m december 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019.

- Verenigingen die in de periode oktober t/m december 2020 minimaal 1500 euro ‘financiële schade’ hebben geleden. Onder financiële schade wordt verstaan: doorlopende lasten gerelateerd aan de accommodatie (let op: geen huurafdrachten), personeelskosten die niet zijn gecompenseerd door de NOW of TOZO, bondsafdrachten* en het kantineresultaat.

* Bondsafdrachten zijn de afdrachten die de vereniging in het laatste afgesloten boekjaar verschuldigd was aan een sportbond (de NBB), gedeeld door vier. Het mag hier ook gaan om een gebroken boekjaar, bijvoorbeeld van juli 2020 tot juni 2021, als het boekjaar van uw vereniging aansluit bij uw competitiejaar.

Meer informatie over de TASO-Q4 en de mogelijkheid om deze regeling aan te vragen, is te vinden op deze pagina. Verenigingen kunnen de tegemoetkoming aanvragen van 19 februari 2021 tot en met 5 april 2021.

TVS-Q4

De TVS-Q44 is bedoeld voor verhuurders van sportaccommodaties die (een deel van) de huursom in de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2020 hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties.

De NBB raadt elke vereniging aan om in gesprek te gaan met de verhuurder van de sportaccommodatie. Deze verhuurder komt mogelijk in aanmerking voor compensatie, waardoor hij de huur, met terugwerkende kracht, kwijt kan schelden. Het kwijtschelden van de huur dient schriftelijk te gebeuren.

Meer informatie over de TVS-Q4 is te vinden op deze pagina. Verhuurders kunnen de tegemoetkoming aanvragen van 9 maart 2021 tot en met 3 mei 2021.

Verenigingen met vragen over de steunmaatregelen van de overheid, kunnen contact opnemen met hun accountmanager of met Antoine Pannen (antoine.pannen@basketball.nl).

Gerelateerde artikelen