!
Corona.jpg
15 oktober 2020

Geen competitie tot en met het weekend van 7/8 november 2020

Ondanks alle inspanningen en het geduld van alle basketballers zullen we het helaas weer even zonder onze geliefde sport moeten stellen. De gehele basketbalgemeenschap heeft zich afgelopen maanden keihard ingezet om onze sport zo veilig mogelijk te kunnen beoefenen. Waarvoor dank! Zonder jullie was dat niet gelukt.

De rijksoverheid heeft afgelopen dinsdagavond bekend gemaakt dat ter bestrijding van het snelgroeiende aantal coronabesmettingen ingrijpende maatregelen moeten worden genomen. Die zijn dinsdagavond om 22.00 uur ingegaan. Voor de sport betekent dit concreet dat er de komende vier weken niet in competitieverband mag worden gespeeld. Alleen jeugd tot 18 jaar mag onderling blijven trainen en spelen bij de eigen vereniging. Over twee weken zal worden beoordeeld of na deze periode van vier weken nog verdere maatregelen genomen moeten worden.

Wedstrijden in sportlink

Alle wedstrijden in deze periode zullen op een fictieve wedstrijddatum aan het einde van de betreffende competitie worden gezet, zodat de verenigingen, wanneer weer mogelijk, deze in onderling overleg kunnen inplannen. Mochten wedstrijden die vanwege corona niet gespeeld zijn, niet opnieuw ingepland kunnen worden, dan zullen die als niet gepland worden beschouwd zonder verdere consequenties.

We begrijpen dat dit alles voor de verenigingen, beoefenaars en volgers van het basketball zeer ingrijpend is. Maar we realiseren ons ook dat deze maatregelen nodig zijn. We roepen iedereen dan ook op de maatregelen op te volgen, zodat we met zijn allen het basketball zo snel mogelijk weer kunnen hervatten.

Op dit moment gaat de Nederlandse Basketball Bond uit van het ‘pauzeren’ van de basketbalcompetities. Er is op dit moment nog ruimte om het seizoen later dit speeljaar zo veel mogelijk wedstrijden te spelen.

Teruggave en verdeling zaalhuur

De verenigingen krijgen het advies om meteen na te denken en te communiceren over wat te doen met de reeds gehuurde accommodaties. Trainen voor jeugd onder de 18 jaar is wél mogelijk. Na het schrappen van alle trainingen voor volwassenen en de wedstrijden is aan te raden om de betreffende gemeente om coulance te vragen, zodat de reservering van de zaal kosteloos geannuleerd kan worden.

Opleidingen

In de geest van de afgekondigde maatregelen worden alle opleidingen die namens de NBB worden georganiseerd, opgeschort. Dit is mede ingegeven door het standpunt dat sportkoepel NOC*NSF hieromtrent heeft ingenomen. We verzoeken alle verenigingen die zelf een opleiding hebben gepland, deze beslissing te volgen. De komende weken gaan we vanuit de NBB bekijken of en zo ja hoe het mogelijk is om de theorielessen via een digitale weg alsnog aan te bieden.

Topsport

Voor bepaalde afdelingen van topsport zijn uitzonderingen gemaakt. Alle atleten met een topsportstatus mogen doortrainen op aangewezen locaties. Voor het basketball vallen de Orange Lions Academy (mannen, vrouwen, rolstoel), de Orange Lions vrouwen en het 3x3-programma hieronder.

Gerelateerde artikelen