!
14112020 HUN NED Coachbord.jpg
13 juli 2021

Unieke samenwerking om meer en betere trainers/coaches op te leiden

Landstede Sport & Bewegen, het Centre for Sports & Education (CSE) en de Nederlandse Basketball Bond hebben op initiatief van sportkoepel NOC*NSF de handen ineen geslagen om nog meer en nog betere trainers/coaches in het basketball op te leiden.

Deze unieke samenwerking zorgt voor het ‘doorontwikkelen’ van de opleiding tot Basketbal Trainer niveau 3 (BT3). Deze vernieuwde BT3 opleiding wordt vanaf september 2021 aangeboden voor clubcoaches en geldt binnen het MBO met ingang van het nieuwe studiejaar als keuzedeel ‘trainer/coach basketball’ voor studenten op niveau 3 en 4.

Hiermee maakt de NBB dankbaar gebruik van de kennis opgedaan bij een eerdere pilot van NOC*NSF en bieden Landstede en het CSE een waardevol keuzedeel aan, dat kan worden afgesloten met een bondsdiploma.

Pavel Honzik (NOC*NSF):

‘Iedere sporter verdient een goede trainer/coach’

“Een goede trainer/coach is goud waard, ongeacht het niveau waarop hij of zij actief is. Dat zorgt er onder andere voor dat sporters verantwoord begeleid worden. Een trainer/coach is niet vanzelfsprekend in staat om dit goed te doen. Een gedegen opleiding biedt hier een juiste basis voor.
Het creëren van optimale sportomstandigheden voor iedereen in Nederland is een van de strategische uitgangspunten van NOC*NSF. Daarnaast is er de ambitie om hoge sportdeelname en excellente topsportprestaties te bewerkstelligen. Goede trainers en coaches kunnen hier een zeer sterke bijdrage aan leveren. Er zijn echter te weinig goed trainers en/of coaches in Nederland. Daarom hebben sportbonden en onderwijsinstellingen de handen ineen geslagen om gezamenlijk op te trekken in het opleiden van trainers/coaches en om elkaars expertise te gebruiken.”

Voor meer informatie: Trainen en coachen, het is een vak (basketball.nl)

Tom Schonewille (CSE Zwolle):

‘We willen een grotere bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kader in de wijde regio’

“Bij de opleiding Landstede Sport & Bewegen leert de student hoe je interactieve sport- en bewegingsactiviteiten aanbiedt, les en leiding geeft en wedstrijden, toernooien of evenementen organiseert voor verschillende doelgroepen. Dat gebeurt in een omgeving waarin alles sport en bewegen ademt. Tijdens de opleiding krijg de student, naast het reguliere programma, zogenaamde keuzedelen aangeboden. Met het keuzedeel ‘trainer/coach basketball’ kan de student zijn opleiding verdiepen of verbreden.
Op het Centre for Sports & Education haalt ieder talent dagelijks het beste uit zichzelf, of het nu in de schoolbanken, op het veld of in de zaal is. Door goed onderwijs, sport specifieke trainingen en sport ondersteunende lessen over bijvoorbeeld voeding, kracht en mentale aspecten wordt de talentvolle sporter volledig voorbereid op een toekomst als topsporter. Daarmee is het CSE uniek in Nederland.
Met het keuzedeel willen wij basketbaltrainers, -coaches, studenten en sporters de mogelijkheid bieden zich verder te ontwikkelen, zodat zij binnen het basketball nog meer van waarde kunnen zijn. Dat het keuzedeel tevens kan worden afgerond met een bondsdiploma is zeker een meerwaarde. Talentvolle basketballers, gedreven MBO-studenten en geïnteresseerde trainers/ouders, met passie voor basketbal en ambitie in het trainersvak worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de opleiding BT3/keuzedeel trainer-coach basketbal.”

Voor meer informatie: Partners (basketball.nl)

Jorrit Beerens (NBB):

‘Beste van drie werelden combineren’

“De ambitie om te groeien als basketbalcommunity lukt alleen als we goede trainers en coaches hebben en behouden. Zij spelen immers een bepalende rol om elke speler – jong en oud – te boeien, te inspireren en plezier te laten beleven aan de sport. Een goede opleiding kan hierbij helpen.
Met deze samenwerking kunnen we als NBB een kwalitatieve impuls geven aan het onderwijs en direct een verbeter- en modernisering slag maken in de wijze waarop we examineren. Het is daarbij fijn om de hulp te krijgen van NOCNSF als procesbegeleider en van Landstede Sport & bewegen en CSE als sparringpartners en inhoudelijk experts. We combineren hiermee het beste van drie werelden.
De nieuwe BT3 zal gereed zijn bij aanvang van het nieuwe schooljaar en de start van het nieuwe seizoenstart, en wordt uitgerold in verschillende regio’s. Hiermee denken we basketbaltrainers, -coaches, studenten en sporters op te leiden, die een jaarprogramma kunnen opstellen voor een specifieke doelgroep. Een programma met een pedagogische en didactische basis en met actuele kennis van trainingsvormen en breed motorisch ontwikkelen.”

Voor meer informatie en aanmelden: BT3: zelfstandig trainer/coach (basketball.nl)

Gerelateerde artikelen