!
2019_Algemeen_Basketball.jpg
23 oktober 2020

Verenigingsmonitor helpt verenigingen om zich verder te ontwikkelen

Deze week zijn alle basketbalverenigingen geïnformeerd over een nieuw project: De verenigingsmonitor. De verenigingsmonitor is een jaarlijkse vragenlijst die inzoomt op de huidige situatie bij verenigingen en is onderdeel van de vernieuwde visie op verenigingsondersteuning.

In de verenigingsmonitor brengen verenigingen in kaart wat er speelt binnen de vereniging. De monitor gaat in op verschillende onderwerpen zoals bestuur en beleid, kader en accommodatie. Deze informatie gaat richting geven aan het aanbod dat ontwikkelt gaat worden om verenigingen beter te ondersteunen. Daarnaast geeft het per vereniging de knelpunten weer, waardoor de verenigingsondersteuners en accountmanagers proactief passende ondersteuning kunnen bieden. In de verenigingsmonitor staan dus de hulpvragen en groeimogelijkheden van individuele verenigingen centraal. Heeft uw verenigingen de verenigingsmonitor nog niet ingevuld, doet u dat dan nog zo spoedig mogelijk.

Wij hopen met deze verenigingsmonitor een nieuwe stap te zetten in het verbeteren van onze verenigingsondersteuning en verenigingen vooral sterker te maken door aanbod op maat. De verenigingsmonitor is te vinden in de mail die verstuurd is naar alle verenigingen (secretaris) en zal ongeveer 30 minuten tijd in beslag nemen. Voor vragen en/of opmerkingen over de vragenlijst kunt u contact opnemen met antoine.pannen@basketball.nl.

Gerelateerde artikelen