!
Algemeen_Basketbal door ring.jpg
25 april 2020

Versoepeling maatregelen biedt mogelijkheden voor basketball

De versoepeling van de overheidsmaatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen, biedt basketbalverenigingen de mogelijkheid voorzichtig weer met activiteiten te beginnen. Afgelopen dinsdag maakte minister-president Rutte tijdens een persconferentie bekend dat er vanaf 29 april meer ruimte komt om onder bepaalde voorwaarden te sporten. Deze versoepeling van maatregelen is gericht op kinderen t/m 12 jaar en jongeren van 13 t/m 18 jaar.

De Nederlandse Basketball Bond is blij met de ruimte die de verenigingen krijgen. Juist in deze onzekere periode kan de sport een positief effect hebben op meerdere facetten van de samenleving.

Aan de andere kant is het heel jammer dat de maatregel om tot 1 september alle evenementen te verbieden, tot gevolg heeft dat de nieuwe 3x3 NL Tour deze zomer geen doorgang kan vinden. Daarover wordt de komende dagen uitgebreider bericht op deze website.

Dit zijn nog even de nieuwe maatregelen voor de sport, zoals dinsdag bekend gemaakt:

> Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).

> Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.

> Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan wel met 1,5 meter afstand ertussen.

> Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.

> Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij de regel van 1,5 meter afstand in acht nemen.

Om weer basketbalactiviteiten te kunnen starten, moet eerst aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De belangrijkste voorwaarde is dat de activiteit is afgestemd met de lokale overheid en dat de activiteit plaatsvindt volgens een vastgesteld protocol. Het protocol is in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), NOC*NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) ontwikkeld. Dit is een sportgeneriek protocol. Volgende week krijgen de verenigingen nog enkele basketbalspecifieke aanvullingen opgestuurd, waaronder enkele oefenvormen die buiten gebruikt kunnen worden om te trainen.

Voor het protocol zijn twee zaken van belang:

> De lokale overheid is in de lead als het gaat om de openbare ruimte (basketbalveldje/parkeerplaats/plein). Gezien het feit dat er alleen nog in de buitenlucht mag worden gesport, is het zaak voor verenigingen om bij de gemeente te inventariseren wat de mogelijkheden zijn om activiteiten aan te bieden in de openbare ruimte. Nogmaals: het is niet de bedoeling om activiteiten in de openbare ruimte te starten zonder goedkeuring van de lokale overheid.

> In het protocol zijn verschillende veiligheidsrichtlijnen opgenomen waar een vereniging aan moet voldoen bij het organiseren van activiteiten. Denk als vereniging na over een coronacontactpersoon voor (ouders van) leden en check of trainers/begeleiders beschikbaar zijn.

Voor basketbalactiviteiten die worden gestart, zijn overigens nog steeds de geldende RIVM-maatregelen van kracht: was regelmatig je handen, hoest/nies in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes, houd 1,5 meter afstand, blijf thuis bij (milde!) klachten en vermijd het openbaar vervoer.

Het is fijn dat de eerste voorzichtige ‘stapjes’ terug kunnen worden gezet op het basketbalveld. Gezien de situatie vergt dat soms enige creativiteit, maar dat biedt ook weer mooie kansen. De NBB snapt dat dit een onzekere periode is voor verenigingen. Mede daarom is in de afgelopen weken een start gemaakt met extra inzet op verenigingsondersteuning. Verenigingen met vragen kunnen contact opnemen met hun accountmanager bij de bond.

Als het sportgenerieke protocol een update krijgt, is de laatste versie altijd te vinden op deze website, op de pagina die speciaal is gericht op de effecten van de coronacrisis op het basketball. In de loop van volgende week krijgen de verenigingen aanvullende informatie over het basketbalspecifieke protocol opgestuurd.

Gerelateerde artikelen