U bevindt zich hier: Oranje / Topsport » Talentenhuis Basketball Nederland » Talentenhuis

Het NBB Talentenhuis

De Nederlandse Basketball Bond organiseert elk jaar extra trainingen voor talenten in alle afdelingen. Er wordt door zeer veel toegewijde professionals en vrijwilligers gewerkt aan de begeleiding van jonge spelers en speelsters. Elk jaar toetst de bond de ideeën bij coaches, andere sportbonden, via onderzoek en bij NOC*NSF. Dit jaar zal als gevolg van deze gesprekken en onderzoeken een aantal wijzigingen worden doorgevoerd. Deze herstructurering heeft gevolgen voor spelers, trainers en coaches.

Talentontwikkeling
Er zijn vijf NBB Basketball Academies (Noord, Zwolle, Limburg, Rotterdam en Amsterdam) als officiële opleidingsplaatsen benoemd. Deze NBB Basketball Academies zijn de opleidingsplaatsen voor talenten. Onder regie van de NBB wordt een opleidingsprogramma samengesteld dat ervoor moet zorgen dat talentvolle basketballers zo goed mogelijk worden opgeleid. Daarnaast zal er komend jaar aan de mannenkant een nationale Academy (Orange Lions Academy) van start gaan die de uitstroom vanuit deze Academies opvangt. In totaal zijn er dan zes officiële, door de NBB en NOC*NSF gecertificeerde, trainingslocaties. Dit onderdeel van het Talentenhuis noemen wij talentontwikkeling.

Talentherkenning
Talentherkenning en talentontwikkeling worden gezien als twee verschillende onderdelen binnen het Talentenhuis. De regioselecties zoals die er vroeger waren, zijn nu momenten van talentherkenning. Op dat vlajk is een aantal veranderingen doorgevoerd. Hieronder staan de drie belangrijkste wijzigingen opgesomd:

  • De organisatie van deze dagen in de regio ligt bij de Academies.
  • Het moment van selectie wordt zo lang mogelijk uitgesteld. Het is zeer moeilijk om op jonge leeftijd een uitspraak te doen over wat een talent is. Vanuit nieuw onderzoek wil de NBB de groep kansrijke sporters (mogelijke talentvolle) daarom zo lang mogelijk zo breed mogelijk houden.
  • Er is een duidelijke scheiding tussen herkenning en ontwikkeling. Ontwikkeling gebeurt elke dag. Herkenning op vijf momenten per jaar.

Wat betekent dit voor spelers?
De NBB en de vijf NBB Basketball Academies gaan alle basketballers in de leeftijdsklasse U13 de mogelijkheid bieden om zich te laten zien op een talentherkenningsdag in de regio. Er worden in alle afdelingen ongeveer vijf talentherkenningsdagen georganiseerd tijdens het seizoen.

Ook voor de U14 groep worden in alle afdelingen talentherkenningsdagen georganiseerd. Tijdens het seizoen zullen er twee tot vier van dergelijke dagen plaatsvinden. De U14 trainingen zijn toegankelijk voor spelers die het vorig seizoen zijn opgevallen tijdens de U13 dagen of spelers die door hun trainer/coach worden voorgedragen voor deze trainingen.

Contact
Bij algemene vragen of onduidelijkheden is Jans Oudshoorn, medewerkster topsport, uw aansprekpunt. Ze is te bereiken via email (jans.oudshoorn@basketball.nl of telefonisch: 030-2020138.

NBB video

 

  -  

Meer »

Evenementen kalender

Bekijk foto's

De NBB is lidorganisatie van:

FIBA IWBF NOC*NSF