!
Algemene Vergadering 2019 - Publiek

Algemene vergadering 2021

Algemene Vergadering

Algemene vergadering 2021

Te downloaden stukken van de Algemene Vergadering van 27 november 2021:

________________________________________________________________________________________________________ALGEMENE VERGADERING

ALGEMENE VERGADERING 2021

Op zaterdag 27 november, zal de Algemene Vergadering van de NBB plaatsvinden (van 10.00 - 12.30 uur) in het Topsportcentrum Almere.
Gezien de coronamaatregelen zal er een livestream worden verzorgd voor alle afgevaardigden en belangstellenden.
U kunt zich aanmelden tot zaterdag 27 november 9.00 uur via deze link

STUKKEN
  1. Agenda AV 2021
  2. AV boek November 2021
  3. Bijlage B - Voorstel wijziging Statuten AV2021.pdf
  4. Bijlage D - Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement AV2021.pdf
  5. Bijlage D1 - Voorstel mandatering bestuur mbt voorbereiden aanpassing HR (nazending 26-11-2021)
  6. Bijlage E - Voorstel wijziging Reglement Tucht- en Geschillenrechtspraak AV2021.pdf
  7. Bijlage G - Jaarrekening 2020
  8. Handleiding Sportlink - Toevoegen afgevaardigde AVDOWNLOAD PDF
  9. Formulier Mandaat Andere Vereniging 2021.doc

Beantwoording binnengekomen (financiële) vragen voorafgaand aan de AV (nazending 26-11-2021)

Besluitenlijst AV 27 november 2021