!
basketball-spalding.jpg

Afdelingscommissies

Bestuur en commissies

Afdelingscommissies

Een afdelingscommissie is een commissie van het bestuur van de NBB, ingesteld om binnen de gestelde kaders basketbalactiviteiten binnen de afdeling uit te voeren. Een afdelingscommissie heeft een verbindende, facilitaire en uitvoerende rol: verbindend tussen verenigingen en tussen verenigingen en de NBB-organisatie (“het gezicht van”), faciliterend op het gebied van ondersteuning aan vereniging (met “rugdekking” van het team Breedtesport op het bondsbureau) en uitvoerend voor wat betreft het organiseren van afdelingscompetities en scheidsrechterszaken binnen de afdeling.

Overzicht samenstelling Afdelingscommissies NBB per 01/09/2019

Afdelingscommissie Noord

 • Voorzitter: Ed Poelstra (per 10/6/2015)
 • Competitie-/Scheidsrechterszaken: Rudy Veenstra (per 12/09/2017)
 • Opleidingen: Ben Wiersema (per 10/6/2015)
 • Technische zaken/verenigingsondersteuning: Rudy Veenstra (per 10/6/2015)

Afdelingscommissie Oost

 • Voorzitter: vacature
 • Competitiezaken: Bert van den Berg (per 1/6/2017)
 • Scheidsrechterszaken: Theo Vriezen (per 11/2/2015)
 • Technische zaken/verenigingsondersteuning: Steven Teunissen

Afdelingscommissie West

Afdeling West heeft op dit moment geen afdelingscommissie. Heeft u interesse? Laat het weten via info@basketball.nl.

Afdelingscommissie Zuid

Afdeling Zuid heeft op dit moment geen afdelingscommissie. Heeft u interesse? Laat het weten via info@basketball.nl.

Afdelingscommissie Noord-Holland

 • Voorzitter: Vacant
 • Competitiezaken/Communicatie: Ronald van der Geest
 • Scheidsrechterszaken: André Verheem
 • Opleidingen/technische zaken: Anita Herrema (per 23/11/2015)
Rooster van aftreden
Afdeling Voorzitter Competitiezaken Arbitragezaken Technische zaken/VO
Noord 2022 2021 2020 2022
Oost 2023 2022 2021 2020
West 2021 2023 2022 2021
Zuid 2022 2021 2023 2022
Noord-Holland 2020 2022 2021 2023