!
Algemeen_basket_sfeer.jpg

Commissie van Advies

Bestuur en commissies

Commissie van Advies

Door de omvangrijke wisselingen in het bestuur alsmede vanwege het ambitieniveau van het bestuur en de grotere mogelijkheden die het bestuur ziet voor de NBB heeft het bestuur in haar vergadering van 23 april 2020 de Commissie van Advies ingesteld. Deze commissie ondersteunt het bestuur, en bestaat bij voorkeur uit een groep (van het basketball) onafhankelijke en objectieve derden. De Commissie van Advies functioneert als klankbord, adviseur en sparringpartner van het bestuur.

Per 1 mei 2020 zijn als leden van de Commissie benoemd:

  • Johan Wakkie, voorzitter
  • Bert Panman, lid
  • Jaap Winter, lid
  • Janneke van der Wijk, lid

Samenstelling

Johan Wakkie (1953) is de voorzitter van de Commissie van Advies van de NBB. Johan was 21 jaar werkzaam bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) waar hij op 1 februari 1994 directeur werd. Onder zijn leiding groeide de KNHB van 125.000 naar 250.000 leden. Wakkie zorgde er met zijn bestuur en team van het bondsbureau voor dat de verenigingen werden ondersteund in de grote verandering van traditionele clubs naar clubs die belangrijke maatschappelijke functies vervullen. Na het WK 2014 dat in Den Haag werd gespeeld nam Wakkie afscheid als directeur. Daarnaast was Johan voorzitter van het Jeugdsportfonds van 2006-2012. Vanaf 2017 is Johan bestuurslid van het CTO Metropool Den Haag/Rotterdam, adviseur voor de gemeente Amsterdam met betrekking tot het Amsterdamse actieplan Bewegen, en sinds 2015 aanjager van NL2025 en meer specifiek NLVitaal.

Jaap Winter (1963) is partner bij Phyleon leadership & governance. Hiervoor was Jaap 22 jaar lang, tot 2014, werkzaam als partner bij de Brauw Blackstone Westbroek advocaten en was hij voorzitter van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit (2014-2018). Daarnaast is Jaap bestuurslid bij de Goldschmeding Foundation, commissaris bij Randstad N.V., voorzitter van het bestuur van het Van Gogh Museum, hoogleraar Corporate Law, Governance and Behaviour aan de Vrije Universiteit Amsterdam, hoogleraar International Company Law aan de Universiteit Amsterdam en visiting professor Corporate Governance bij Insead Fontainebleau.

Bert Panman (1948) is meer dan 30 jaar werkzaam geweest bij de Gasunie in Groningen, de laatste jaren als Directeur bedrijfsvoering met een grote internationale agenda. Bert is tevens bestuurslid van Donar basketball geweest van 1986-1996, de laatste 4 jaar als voorzitter. In 2014 was Bert een van de oprichters van de Stichting NMT, als secretaris van het NMT heeft hij tot 2020 bijgedragen aan de continuïteit van het Nederlands Mannen basketball Team; de “Orange Lions”. Tot vorig jaar was Bert nog actief basketballer.

Janneke van der Wijk (1971) is sinds 2011 Directeur van het Conservatorium van Amsterdam, een van de leidende conservatoria in de wereld. Naast haar directeurschap is Janneke tevens vice-voorzitter van Meer Muziek in de Klas, Bestuurslid van het Prinsengrachtconcert en de CelloBiennale, lid van de Raad van Toezicht van Internationaal Theater Amsterdam, lid van de raad van toezicht van de Stichting Omroep Muziek en bestuurlijk actief in diverse andere organisaties, ledenraden en netwerken.