U bevindt zich hier: Verenigingen en Opleidingen » Trainersopleidingen » Trainer-/coachlicenties

Trainer-/coachlicenties

Diploma's & licenties
Wanneer een trainersopleiding succesvol wordt afgerond, ontvangt de geslaagde van de NBB samen met zijn diploma, gratis zijn eerste coachlicentie. De NBB kent voor de trainers/coaches de volgende diploma’s en licenties: niveau 2, 3, 4 en ‘C’.

Geldigheid licenties
Coachlicenties zijn vijf jaar geldig. In de periode dat de licentie geldig is, dient de licentiehouder activiteiten uit te voeren en/of bijscholingen te volgen om de licentie te kunnen verlengen. De NBB kent een accreditatielijst waarin is aangegeven hoeveel punten behaald moeten worden om in aanmerking te komen voor verlenging van de licentie en welke activiteiten en/of bijscholingen in aanmerking komen om licentiepunten te verzamelen. De accreditatielijst is opgenomen in het Handboek Trainers en Coaches.

Verlengen licenties
Wanneer een coachlicentie is verlopen, kan verlenging worden aangevraagd via het aanvraagformulier. Zie ook de routing verlenging coachlicenties.

Licentie-eisen per competitieniveau
Voor het coachen van wedstrijden, georganiseerd door de NBB is, afhankelijk van het niveau waarop de ploeg in de competitie uitkomt, een licentie vereist. In onderstaande tabel is opgenomen welke licentie voor welk niveau vereist is.

Licentie-eisen vanaf seizoen 2017/2018

Niveau

Coach niveau

mannen

Coach niveau

vrouwen

Coach niveau

Jeugd

U20 t/m U24 (DTL)

Coach niveau

Jeugd

U12 t/m U18

Eredivisie

4 licentie

4 licentie

4 licentie

3 licentie

Promotiedivisie

4 licentie

4 licentie

3 licentie

 

Eerste divisie

3 licentie

3 licentie

3 licentie

 

Tweede divisie

3 licentie

3 licentie

3 licentie

2 diploma*

Afdeling 1e klasse

2 diploma*

2 diploma*

2 diploma*

2 diploma*

Afdeling 2e klasse

Geen eisen

Geen eisen

Geen eisen

Geen eisen

Afdeling 3e klasse

Geen eisen

Geen eisen

Geen eisen

Geen eisen

Etc.

Geen eisen

Geen eisen

Geen eisen

Geen eisen

N.B.  De getallen geven het niveau aan van de minimale vereiste licentie.

De veranderingen in de licentie-eisen per seizoen 2017-2018 zijn als volgt

  • in de 2e afdelingsklasse en lager, komen de licenties te vervallen.

  • De licentie-eis voor de 1e afdelingsklassen is verlaagd van een BT3 licentie naar een BT2 (of JTB) diploma
  • De BT2 licentie wordt afgeschaft (het diploma blijft levenslang geldig)
  • In de U10 klassen is geen licentie of diploma meer benodigd
  • In de U12 t/m U16 Eredivisies blijft de BT3 licentie vereist
  • In de U12 t/m U16 2e divisies is de nieuwe eis een BT2 (of JTB) diploma
  • De licentie-eis voor de U18 Eredivisie is verlaagd van BT4 naar BT3
  • De licentie-eis voor de U18 2e divisie is verlaagd van BT3 naar BT2 (of JTB) diploma
  • De licentie-eis voor de U24 (DTL) is toegevoegd aan het officiële overzicht

Dispensaties
Mocht niet voldaan kunnen worden aan de licentie-eisen of aan de voorwaarden om uw licentie te verlengen, bestaat de mogelijkheid om dispensatie aan te vragen.

Het is afhankelijk van de situatie of, voor hoelang en onder welke voorwaarden dispensatie wordt verleend.
Dispensatie kan worden aangevraagd door gebruik te maken van het aanvraagformulier dispensatie coaches.

De NBB is lidorganisatie van:

FIBA IWBF NOC*NSF