U bevindt zich hier: Verenigingen en Opleidingen » Veilig Sportklimaat » Ongewenst gedrag » Seksuele Intimidatie

Seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag die iemand als ongewenst of gedwongen ervaart. Het gaat er dus niet om hoe iemand het bedoelt, maar om hoe de ander het ervaart. Het kan zijn dat de 'pleger' zich niet bewust is van het ongemak dat hij de ander bezorgt. Als de ander hem erop aanspreekt, zal hij waarschijnlijk zijn excuses aanbieden en het niet meer doen. Sommigen intimideren of misbruiken echter wel bewust - en dat is lastiger aan te pakken.

Er zijn gedragsregels voor begeleiders in de sport opgesteld, die de grenzen in het contact tussen tussen de begeleider en sporter aangeven. Er kan contact opgenomen worden met de vertrouwenscontactpersoon van de NBB voor hulp, ondersteuning en advies wanneer je te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen. Er bestaat ook een landelijke poule van vertouwenspersonen waar men informatie kan inwinnen of beroep op kan doen als zich ongewenst gedrag voordoet. Daarnaast kunnen verenigingen zelf een vertrouwenscontactpersoon aanstellen.

Toolkit & Folders

NOC*NSF heeft in samenwerking met de sportbonden een Toolkit Beleid Seksuele Intimidatie ontwikkeld. De toolkit ondersteunt het verenigingsbestuur in de uitvoering van een sociaal veiligheidsbeleid, met als doelstelling om seksuele intimidatie te voorkomen.

Tevens heeft NOC*NSF informatiefolders voor jongeren, hun ouders, volwassen sporters en trainers ontwikkeld::

De NBB is lidorganisatie van:

FIBA IWBF NOC*NSF