U bevindt zich hier: Verenigingen en Opleidingen » Veilig Sportklimaat » Ongewenst gedrag » VCP NBB » Cursus VCP

Cursus vertrouwenscontactpersoon

Indien slachtoffers melding willen doen van een geval van seksuele intimidatie, is het een probleem als ze daarvoor geen vertrouwd aanspreekpunt vinden binnen de vereniging of bond. Het is een onderwerp dat niet makkelijk bespreekbaar is. Het ontbreken van een luisterend oor, van iemand die raad geeft, maakt het extra moeilijk. Hierdoor zien slachtoffers ervan af hun klacht te melden. Daardoor blijven zeer ongewenste en voor slachtoffers pijnlijke situaties voortbestaan. Dit moet niet en is ook niet nodig. Juist om deze reden is al een aantal verenigingen en bonden, waaronder de NBB, overgegaan tot het aanstellen van een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) voor seksuele intimidatie en ander ongewenst gedrag. Deze personen zijn opgeleid door NOC*NSF.

Tijdens deze scholing wordt aandacht besteed aan de positie die de VCP inneemt wanneer er sprake is van een klacht. Er wordt ingegaan op de adviezen en de verwijzingen die mogelijk zijn. De scholing is niet alleen theoretisch, maar ook praktisch. Zo worden er praktische gesprekstechnieken geoefend. Al met al een veelzijdige training waarin de verschillende kanten van het werk van de VCP worden toegelicht en geoefend. De opleiding wordt afgesloten met een certificaat van NOC*NSF Academie voor Sportkader.

Seksuele intimidatie en/of ongewenst gedrag is al lang geen nieuw begrip meer in Nederland. Ook binnen de sport komt het voor. Al snel denken we hierbij aan jonge sporters die slachtoffer zijn geworden van volwassen begeleiders. Maar het vindt ook plaats tussen sporters onderling, of tussen begeleiders.

De (bij)scholing is bedoeld voor professionals en vrijwilligers binnen bonden en verenigingen met interesse voor de functie van VCP. De vereniging kan hen opgeven voor het volgen van de scholing. Deelnemers aan de training hebben bij voorkeur een leeftijd van minimaal 25 jaar en HBO denkniveau. De scholing duurt twee dagdelen van 16:00 uur – 20:00 uur. De kosten bedragen € 200,- per deelnemer. De data waarop de scholing wordt verzorgd zijn te vinden op de website van de Academie voor Sportkader.

Hieronder treft u een functieprofiel voor de VCP aan, een protocol waarmee de VCP werkt en de bijbehorende registratie- en rapportageformulieren.

Evenementen kalender

Bekijk foto's

De NBB is lidorganisatie van:

FIBA IWBF NOC*NSF