U bevindt zich hier: Verenigingen en Opleidingen » Veilig Sportklimaat » Verenigingen en bestuurders » Sportief besturen

Sportief besturen

De module ‘Sportief besturen’ is ontwikkeld voor bestuurders die hun rol als bestuurder willen versterken en die hun vereniging willen aansturen op basis van Sportiviteit & Respect.

In de kernmodule ‘Sportief besturen’ staan de volgende drie vragen centraal:

  1. Wat is Sportiviteit & Respect?
  2. Hoe stuur ik mijn vereniging hier op aan?
  3. Wat is mijn rol als bestuurder?

Sportiviteit & Respect gaat verder dan een lijst met gedragsregels opstellen en die op het prikbord in het clubhuis prikken. Het is de basis voor de manier waarop leden van een vereniging met elkaar omgaan, hoe ouders zich op de club gedragen en hoe gasten en tegenstanders worden verwelkomd. Het creëren van een veilig sportklimaat voor alle betrokkenen bij verenigingen is de belangrijkste taak van de verenigingsbestuurder. De verenigingsbestuurder moet er voor zorgen dat iedereen zich in de omgeving van de vereniging veilig voelt. Dat klinkt goed, maar hoe je dat? Hoe creëer je een veilig sportklimaat?

Elkaar inspireren om tot oplossingen te komen
De kracht van de module Sportief Besturen zit in het feit dat verenigingsbestuurders leren van elkaars ervaringen. Iedere verenigingsbestuurder heeft wel eens problemen meegemaakt als het gaat om Sportiviteit & Respect, van al te ‘enthousiaste’ ouders tot excessen. Tijdens de workshop delen bestuurders hun ervaringen met elkaar. De workshop is zo opgebouwd dat praktijkervaringen worden besproken aan de hand van theoretische modellen.

Verenigingsbestuurders zullen zich in de praktijkcases herkennen waardoor de theorie beter blijft hangen. De cases maken de deelnemers ook bewust van de welke verschillende rollen die ze bij de vereniging hebben: een weerbaarheidsrol, proces- en beleidsrol en een communicatie- en een voorbeeldrol. Het is voor een verenigingsbestuurder niet eenvoudig om zich in het heetst van de strijd te realiseren welke rol hij heeft, laat staan daar naar te handelen. Tijdens de workshop krijgen deelnemers handvatten om de verschillende rollen te leren herkennen. Deelnemers worden in de uitnodiging gevraagd een relevante praktijkcase mee te nemen naar de workshop. Deze case wordt tijdens de workshop besproken.

Tijdens een workshopavond worden twee verenigingsbestuurders van vijf tot zeven verenigingen uitgenodigd (maximaal 15 personen). Deskundige trainers van de NBB verzorgen de workshops. De workshops duren van 18.30 tot 22.00 uur. In overleg met de NBB worden de data en locaties gekozen.

Lees meer in de flyer over Sportief Besturen.

Interesse?
Verenigingen die geïnteresseerd zijn de module ‘Sportief besturen’ te volgen kunnen dit kenbaar maken bij Caroline Stevens. Er zal dan worden gekeken naar de mogelijkheden de module te organiseren met andere basketballverenigingen of eventueel met andere sportverenigingen uit de omgeving.

De NBB is lidorganisatie van:

FIBA IWBF NOC*NSF