U bevindt zich hier: Verenigingen en Opleidingen » Vrijwilligers » Gedragsregels

Gedragsregels

Een nieuw aan te stellen vrijwilliger dient zich, net als ieder ander die de NBB vertegenwoordigt, te gedragen conform de normen en waarden vastgesteld door de NBB. Deze normen en waarden maken deel uit van de omgangsvormen omschreven in het manifest ‘Samen voor Sportiviteit & Respect’

In het manifest staat dat we onder sportiviteit & respect verstaan:

  • Samen tot de beste prestaties komen
  • Je eigen verantwoordelijkheid 'durven' nemen
  • Het spel spelen volgens de spel- en gedragsregels
  • Je inleven in anderen
  • Een veilige omgeving bieden
  • Waardering tonen aan alle betrokkenen
  • Het beste uit jezelf halen op een fatsoenlijke manier

Het kan zijn dat u als vereniging bepaalde afspraken met vrijwilligers vastlegt in een overeenkomst. Hiervoor kunt u het format van de vrijwilligersovereenkomst verenigingen voor gebruiken.

We adviseren u de vrijwilligers tevens de gedragsregels voor begeleiders in de sport te laten tekenen. De ondertekenende partij kan zo kennis nemen van de gedragsregels en dient zich hier aan te conformeren. Daarnaast kunt u verwijzen naar de statuten en/of het huishoudelijk reglement van uw vereniging.

Trainers en coaches kunt u de verklaring tuchtrecht laten ondertekenen. Daarmee verplichten zij zich (mede) te onderwerpen aan de statuten, reglementen en besluiten van de bond en zijn organen, waaronder de tuchtrechtspraak.

Voor coaches en spelers is er een gedragscode specifiek voor deze doelgroepen beschikbaar. Deze kunt u voorafgaand aan ieder seizoen laten ondertekenen en publiceren.

Vrijwilligers die met minderjarigen werken kunt u vragen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Dit is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel.

Evenementen kalender

Bekijk foto's

De NBB is lidorganisatie van:

FIBA IWBF NOC*NSF