U bevindt zich hier: Verenigingen en Opleidingen » Vrijwilligers » Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat iemands gedrag geen bezwaar oplevert voor het uitoefenen van een bepaalde functie. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

Het Ministerie van Justitie controleert of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen voor de functie, waarvoor de verklaring wordt aangevraagd. Zo zal iemand die ooit veroordeeld is voor ontucht met minderjarigen geen VOG krijgen voor trainer/begeleider van een jeugdteam. Het feit dat iemand zo’n verklaring kan overleggen betekent overigens niet dat iemand nooit met Justitie in aanraking is geweest.

Waarom is een VOG Belangrijk?

Het is belangrijk dat iedereen veilig kan sporten. Om de kans op seksuele intimidatie (SI) te verminderen, kunnen verenigingsbestuurders verschillende maatregelen nemen. Eén van deze maatregelen is het vragen van een VOG aan personen die een functie binnen de vereniging uitoefenen. Door een VOG te vragen, wordt inzicht verschaft in het verleden van bijvoorbeeld een nieuwe trainer, leider of verzorger. Hoewel een VOG ongewenst gedrag nooit volledig kan uitsluiten, is het wel een goede manier om als vereniging te laten zien aandacht te schenken aan een veilig sportklimaat.

Vergoeding

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft eind 2011 besloten dat de VOG gratis wordt voor vrijwilligers die werken met minderjarigen. Vanaf 1 januari 2015 kunnen sportorganisaties, nadat zij zijn toegelaten tot de regeling, VOG’s gratis aanvragen. Dit kan via de website www.gratisvog.nl.

Als uw organisatie gebruik wil maken van de Regeling Gratis VOG moet zij voldoen aan een aantal voorwaarden die het ministerie van Veiligheid en Justitie stelt. U kunt deze voorwaarden op de website van de Dienst Justis, die de gratis verstrekking mogelijk maakt, in hun geheel terugvinden. Kort gezegd moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Uw organisatie staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • Uw organisatie bestaat voor minimaal 70 procent uit vrijwilligers en is een echte vrijwilligersorganisatie (uw organisatie heeft geen winstoogmerk.);
  • Vrijwilligers binnen uw organisatie werken met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking;
  • Uw organisatie kan aantonen dat er preventief beleid is om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Voorbeelden van maatregelen zijn het hanteren van gedragsregels voor begeleiders, het hebben van vertrouwens(contact)personen*, een goed aannamebeleid voor vrijwilligers, zorgen dat begeleiders onder het tuchtrecht van de bond vallen. U moet óf een link kunnen plaatsen naar informatie op uw website óf een document uploaden óf uw beleid kunnen omschrijven.

* De NBB beschikt over een vertrouwenscontactpersoon voor al haar leden. De gegevens van deze persoon mag u ook op uw website plaatsen.

Voor meer achtergrondinformatie en de procedure om VOG's vergoed te krijgen kunt u terecht op www.gratisvog.nl en de website van NOC*NSF.

Voor vragen kunt u bij de NBB terecht bij Simone van den Biggelaar. Zij is telefonisch bereikbaar via 030-7513514 of per e-mail op simone.van.den.biggelaar@basketball.nl.

Evenementen kalender

Bekijk foto's

De NBB is lidorganisatie van:

FIBA IWBF NOC*NSF