U bevindt zich hier: Afdelingen » Oost » Competitiezaken » Leeftijdsgrenzen en dispensaties aanvragen

Leeftijdsgrenzen 2016-2017

De volgende leeftijdsgrenzen worden voor het seizoen 2016-2017 gehanteerd.

  geboren
U10 2007 en later
U12 2005 en 2006
U14 2003 en 2004
U16 2001 en 2002
U18 1999 en 2000
U20 1997 en 1998
U22 1995 en 1996
Senioren 1994 en eerder
   

Peildatum is 1 januari van het lopende speelseizoen, dus iemand die op peildatum 01-01-2017 19 jaar (geboren in 1997) is, kan uitkomen in de U20 klasse. 

Dispensaties

Het is een speler niet toegestaan te spelen in een jongere leeftijdsgroep of in een op een lager niveau spelende ploeg in dezelfde leeftijdsgroep of in een ploeg met een hoger ploegnummer in dezelfde leeftijdsgroep op het zelfde niveau dan waartoe hij gezien zijn leeftijd behoort en/of bij de spelersindeling per ploeg is opgegeven. (art. F.2.2.1 wedstrijdreglement).

In het belang van de speler kan de competitieorganiserende instantie voor één ploeg ontheffing verlenen. In dat geval kan de ploeg waar deze speler voor uitkomt, naar het oordeel van de competitieorganiserende instantie, verlies van rechten krijgen wat betreft kampioenschap en promotie (art. F.2.2.2 wedstrijdreglement).

Dispensaties dienen door de vereniging in ISS via Workflow aangevraagd te worden.

Komend seizoen 2016-2017 zullen dispensaties van hoog naar laag alleen nog maar worden gegeven onder de volgende voorwaarden:
•    Dispensatie is mogelijk voor maximaal 2 spelers / speelsters
•    Er moet dan geen ploeg beschikbaar zijn boven de leeftijdsgroep waarvoor de speler normaal gesproken ingedeeld zou moeten worden
•    Een ploeg met dispensatie spelers van hoog naar laag speelt altijd met VR (verlies van rechten op kampioenschap).

Voorbeeld:
Een vereniging heeft de volgende ploegen:
-    Heren senioren ploeg 1
-    Jongens U 18 ploeg 1
-    Jongens U14 ploeg 1
Voor U18 kunnen geen U20 disp. aangevraagd worden want dan had ploeg ingeschreven moeten worden als U20/U18 team in de combiklasse.
Voor U14 kunnen geen dispensaties aangevraagd worden voor U16 spelers aangezien er een U18 ploeg is.
De U16 spelers kunnen ingedeeld worden in U18 

Dispensatie HOOG naar LAAG altijd aanvragen via de WorkFlow.

Uitgezonderd voor toernooiteams hiervoor formulier gebruiken wat op de website staat en aanvragen bij de mini-/peanutcoördinator.
WILT U IN WORKFLOW SPELERSINDELING OOK AANKLIKKEN VOOR GEZIEN ALS DE WORKFLOW DISPENSATIE AANVRAAG IS AFGEHANDELD!!!!!

Dispensatie spelers van LAAG naar HOOG is

vervangen door een verklaring van ‘geen bezwaar’.   

Artikel F.8.1. Een speler kan invallen in elke hogere ploeg dan waarvoor hij in de ingevoerde spelersindeling per ploeg is opgegeven. Onder een hogere ploeg wordt verstaan een ploeg in een oudere leeftijdsgroep of een op hoger niveau spelende ploeg in dezelfde leeftijdsgroep. Voorbeeld:  een speler (leeftijd U14) uit U14 2 mag invallen bij U14 1 wanneer dit team op een hoger niveau speelt. En mag invallen bij de U16.  
Artikel F.8.2. Het invallen in een hogere ploeg, zoals in artikel F.8.1. genoemd, is geheel op eigen verantwoordelijkheid. Voor minder jarigen dienen de ouders/verzorgers of wettelijke vertegenwoordiger bij het invallen in een oudere leeftijdsgroep, behoudens bij het invallen in één leeftijdsgroep hoger, voorafgaand een verklaring van ‘geen bezwaar’ op te stellen. 
Deze verklaring moet opgestuurd worden naar de competitieorganiserende instantie indien deze daarom vraagt. 
Voorbeeld:  een speler (leeftijd U14) mag dus invallen bij U14 of U16. Echter wanneer deze speler nog hoger wilt invallen, dient zo’n verklaring opgesteld te worden. 
Aan het invallen is geen beperking meer. Men mag dus onbeperkt invallen.  

Evenementen kalender

De NBB is lidorganisatie van:

FIBA IWBF NOC*NSF