!
Basketbal close.jpg

Gezonde en duurzame sportomgeving

Kennis Hub

Accommodatie

Gezonde en duurzame sportomgeving

Het is belangrijk dat de mensen die sporten zich in een gezonde sportomgeving kunnen bewegen. Sport heeft namelijk een bijzondere rol in het stimuleren en activeren van een gezonde levensstijl. Sporten leidt tot een toename van fitheid, dus waarom niet een prettige gezonde plek creëren waar mensen graag komen, waar gezond gedrag de norm is en waar jongeren gezond gedrag leren?

GEZONDE HORECA

Bij een gezondere sportomgeving, hoort ook een gezonder voedselaanbod in de sportkantines en horeca van sportaccommodaties, zodat de gezonde keuze mogelijk en vanzelfsprekend wordt. Denk aan het aanbod van water, fruit en volkoren tosti’s naast het bestaande aanbod.

Ook als de vereniging niet de eigenaar is van de horecagelegenheid, kan de vereniging een gezonde horeca bespreekbaar maken. Door in gesprek te gaan met de exploitant van de kantine kan een plan gemaakt worden om hiermee aan de slag te gaan. Een mooi begin is de Richtlijn Eetomgevingen van het Voedingscentrum. Deze tool brengt tips voor verenigingen die aan de slag willen met dit onderwerp.

Bekijk daarnaast dit artikel en dit artikel over het opzetten van gezonde horeca. Het is makkelijker dan gedacht!

VERANTWOORD ALCOHOL SCHENKEN

In vrijwel elke kantine wordt alcohol geschonken. Hoewel dit gegeven vanzelfsprekend klinkt, brengt het een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Het is belangrijk dat er goed wordt omgegaan met het schenken van alcohol in sportkantines. In de praktijk is dit niet altijd eenvoudig, daarom zijn er ondersteuningen om clubs hiermee te helpen.

Er zijn verschillende regels opgesteld over het schenken van alcohol, deze regels staan in de Drank- en Horecawet. Een vereniging of exploitant moet deze wet nakomen. De belangrijkste regels zijn dat alcohol schenken of doorgeven aan jongeren onder de 18 jaar verboden is. Maar ook dat er aan mensen in beschonken toestand geen alcohol meer geschonken mag worden. Verder moet er altijd iemand aanwezig zijn die kennis heeft van de regels. Deze kennis kan officieel behaald worden door de cursus Sociale Hygiëne of door de e-learning Verantwoord Alcohol Schenken in de sport.

Het advies is om iedereen binnen de vereniging die wel eens achter de bar staat en iedereen die daar een verantwoordelijkheid in heeft (zoals een kantinecommissie) de e-learning verantwoord alcohol schenken in de sport te laten volgen. Deze e-learning is gratis, gemakkelijk en leuk om te volgen. Het is ontwikkeld samen met de bracheorganisatie voor slijterijen, horeca, studentenverenigingen, de sport en het ministerie van VWS.

Het verantwoord alcohol schenken in kantines.

ROOKVRIJE SPORTOMGEVING

Steeds meer sportverenigingen worden rookvrij. In de zaal is niet roken al lange tijd de norm, maar hoe zit dat bij de ingang? En op het terras van de sportaccommodatie? In het Nationaal Preventieakkoord hebben de sportbonden, NOC*NSF en het ministerie van VWS de ambitie vastgesteld dat uiterlijk in 2025 alle sportverenigingen en sportevenementen rookvrij zijn.

Wat jij kunt doen voor een rookvrije sportomgeving.

DUURZAAMHEID

Duurzaamheid is een onderwerp dat hoog op de agenda staat in vele sectoren. De sport is daarop geen uitzondering. Ook sportaccommodaties worden steeds groener en duurzamer. Grote kans dus dat jouw vereniging hier vroeg of laat mee te maken krijgt. Het initiatief kan zowel vanuit de gemeente, de exploitant als de vereniging komen. Kijk voor praktijkvoorbeelden, praktische informatie en nieuws over het verduurzamen van sportaccommodaties.