!
Basketball Algemeen.jpg

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Veilige Sport

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Op 15 mei 2023 heeft de Algemene Ledenvergadering van het NOC*NSF de blauwdruk grensoverschrijdend gedrag vastgesteld. Hierin is de definitie van grensoverschrijdend gedrag in de sport aangenomen. De definitie van grensoverschrijdend gedrag is:

Grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van handelen en/of nalaten dat als doel en/of gevolg heeft dat de waardigheid en/of veiligheid van één of meerdere personen wordt aangetast.

Van grensoverschrijdend gedrag is in het bijzonder sprake wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, sociaal onveilige of kwetsende situatie wordt gecreëerd. De ervaring van de sporter is daarbij leidend. Dit wil zeggen: zodra een sporter zegt ongewenst gedrag te ervaren, dan moet je deze uiting serieus nemen.

Globaal gezien onderscheiden we een aantal soorten grensoverschrijdend gedrag: pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, bedreiging, belediging en mishandeling.