!
2019_3x3-StreetballMasters_Amsterdam.jpg

3x3NL Tour

3x3 evenementen

3x3NL Tour

Inschrijven voor de toernooien kan via deze link: inschrijven 3x3NL 2020

De Streetball Masters Tour ondergaat een metamorfose. Het overdonderende succes van een van de grootste 3x3 tours van Europa heeft er toe geleid dat de tour met ingang van het seizoen 2019/2020 anders wordt ingericht en ook een andere naam zal krijgen: 3x3NL Tour. Externe partijen, zoals verenigingen, stichtingen, bedrijven en sportbureaus, krijgen voortaan de kans om met hun eigen toernooi onderdeel te worden van de grote 3x3NL Tour.

De Streetball Masters Tour is sinds 2009 uitgegroeid tot een absoluut begrip in het Nederlandse basketball. De tour, waarbij wordt gestreden om het Nederlands Kampioenschap 3x3 basketball, telt inmiddels 25 voorronden per jaar, zowel indoor als outdoor. Bovendien is de huidige Streetball Masters Tour een van de grootste 3x3 basketball tours van Europa, met veel interesse vanuit binnen- en buitenland.

Alle 3x3 evenementen op de Tour werden tot afgelopen seizoen georganiseerd door de Nederlandse Basketball Bond (NBB), in nauwe samenwerking met verenigingen en andere lokale partijen.  Nu 3x3 basketball inmiddels de olympische status heeft verworven en een volwaardige discipline in het basketball is geworden, heeft de NBB besloten om het concept Streetball Masters anders vorm te geven.  

De vraag naar 3x3 events is zo groot geworden dat de NBB in organisatorisch opzicht niet meer in staat is alle geïnteresseerden optimaal te bedienen. Daarom is ervoor gekozen om de rol van de bond kleiner te maken en die van de organiserende partijen groter. Elke vereniging kan vanaf komend seizoen een licentie voor de organisatie van een 3x3 evenement afnemen bij de NBB, waardoor het toernooi automatisch onderdeel wordt van de landelijke tour. Wanneer aan alle licentievoorwaarden is voldaan, krijgt het event het predicaat  ‘3x3NL Endorsed’.  

Deze koerswijziging biedt verenigingen meer en nieuwe mogelijkheden om lokaal en regionaal 3x3 basketball aan te bieden en met het basketbalaanbod voor leden en niet-leden in te spelen op de veranderende tijd. De NBB gaat als onderdeel van de 3x3NL Tour in de zomer van 2020 een aantal grote meerdaagse (internationale) evenementen organiseren, die toewerken naar de grote landelijke finale. Deze evenementen krijgen de naam '3x3NL Masters' en maken samen met de endorsed toernooien onderdeel uit van de 3x3NL Tour.

Vanaf het seizoen 2019/2020 wordt het dus voor externe partijen (verenigingen, stichtingen, bedrijven, sportbureaus, etc.) mogelijk om met hun eigen toernooi onderdeel uit te gaan maken van de grote 3x3NL Tour. Door een 3x3NL-licentie af te nemen, kunnen organisatoren een eigen voorronde onderdeel uit laten maken van de tour, waarbij uiteindelijk bij één grote landelijke finale om de titels wordt gestreden. Geïnteresseerde partijen die zo'n voorronde willen hosten, kunnen de bidprocedure bekijken.