!
_DSC4587.jpg

Financiële administratie

Kennis Hub

Financiën en financieel beleid

Financiële administratie

Het opzetten en bijhouden van de financiële administratie van een sportvereniging is voor veel sportverenigingen een complexe en tijdrovende taak. De penningmeester speelt een essentiële rol in het bijhouden en eventueel opzetten van de financiële administratie van een sportvereniging. Hoe beter de financiële administratie van een vereniging is opgezet, hoe eenvoudiger deze is bij te houden en des te beter is het inzicht in de financiën

In het Handboek van Rotterdam Sportsupport wordt stapsgewijs ingegaan op het opzetten en bijhouden van de financiële administratie. Dit handboek is gebaseerd op informatie uit diverse bronnen, die met zorg is geselecteerd en verwerkt.

Belastingen

Als sportvereniging of organisator van een sportevenement kan je met belastingen te maken krijgen. Zo kan een vereniging te maken krijgen met BTW, kansspelbelasting en loonbelasting voor vrijwilligers.

Alle actuele informatie voor verenigingen omtrent belastingen is te vinden op de website van de Rijksoverheid en de belastingdienst.