!
Basketball Nederland.jpg

Organisatie

Home

Organisatie

Organisatie

De Nederlandse Basketball Bond (NBB) is opgericht op 15 juli 1947 en heeft momenteel zo'n 40.000 leden. Zij spelen basketball in competitieverband bij clubs. De overkoepelende organisatie van de NBB is het bondsbureau. Dat is verantwoordelijk voor het uitvoeren van taken op een aantal aandachtsgebieden, zoals Topsport, Basketball Ontwikkeling en Competitie. Het bondsbureau behartigt de belangen van de verenigingen onder andere door het opzetten van een meerjarenbeleid voor topsport, verenigingsondersteuning (o.a. veilig sportklimaat) te bieden en zorg te dragen voor goed lopende competities. 

Bij het beoefenen van basketbalsport staat de competitie centraal. De competitie is onderverdeeld in een mannen-, vrouwen- en rolstoelafdeling. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt in niveaus waarbinnen de competities gespeeld worden, namelijk landelijk en op afdelingsniveau. De bond is verantwoordelijk voor de organisatie van de landelijke competities en in de vijf afdelingen (Noord, Noord-Holland, West, Oost en Zuid). Vanwege commerciële belangen wordt de mannen eredivisie georganiseerd door de Dutch Basketball League (DBL). De eredivisie clubs moeten zich wel houden aan procedures en reglementen die vastgelegd zijn door de NBB.

Sinds een aantal jaren maakt het 3x3 basketball in rap tempo furore, naast het traditionele vijf tegen vijf in de zaal. Ook op dat vlak is het bondsbureau een ondersteunende factor, waarbij het zelf een populaire 'pleintjesbasketball' tour organiseert onder de naam 3x3NL Tour.

Strategisch Fundament 2021+

Met het Strategisch Fundament 2021+ wil het bestuur samen met de werkorganisatie en verenigingen de basketbalcommunity de komende jaren laten groeien naar vijfhonderdduizend liefhebbers. In dat proces een belangrijke rol voor de verenigingen is weggelegd. Voorzitter Joop Brakenhoff: “Het laat de verenigingen, leden en de basketballiefhebbers zien waar we naar toe willen: enerzijds bestaande verenigingen en leden steunen, anderzijds meer naar buiten treden, zowel op communicatief als commercieel gebied."
"We geven met het Fundament aan dat we na een periode van defense, van een bijna faillissement in 2013, naar offense willen, waarbij we de basketballers willen binden en verbinden, ook om nieuwe geldstromen te vinden. Op die manier willen we op de langere termijn minder afhankelijk worden van de bijdragen van onze leden en sportkoepel NOC*NSF."
"Daarnaast moet het ook allemaal eenvoudiger, transparanter en laagdrempeliger worden. Deze beweging moet iets van ons allemaal zijn. Het moet toegankelijker en leuker worden voor vrijwilligers en andere partijen die ook het basketball in Nederland willen laten groeien.”

Beleidsdocumenten

Klachtenregeling

De NBB heeft in lijn met de beginselen van de Code Goed Sportbestuur een document online gezet met de klachtenregeling van de bond.

Deze regeling heeft als doel recht te doen aan de klager(s) en de beklaagde(n), en de kwaliteit van de dienstverlening van de bond te bevorderen. Deze klachtenregeling richt zich alleen op gedragingen van onder verantwoordelijkheid van de NBB werkzame medewerkers, in de uitoefening van hun functie. Daarnaast is deze van toepassing op de leden van de AV- en bestuurscommissies en (via een overeenkomst) aan de NBB verbonden vrijwilligers.

Klachtenregeling Nederlandse Basketball Bond


Bezoekadres
Nederlandse Basketball Bond
Kelvinbaan 48
3439 MT, Nieuwegein

Postadres
Postbus 2650
3430 GB, Nieuwegein

Telefoon
030-2020120:

Telefonisch bereikbaar op de volgende tijdstippen:
Maandag t/m donderdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur
Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur