!
Witvoet krijgt onderscheiding.jpg

Onderscheidingen

Historie

Historie

Onderscheidingen

Hulde aan onze helden, eren en waarderen…

Waar zouden we zijn in het basketball zonder al die mensen die zich hiervoor inzetten? En hoe kunnen we onze waardering voor de mensen die zich vaak jarenlang hebben ingezet voor de ontwikkeling van het basketball laten blijken? In november 2020 heeft de Algemene Vergadering besloten een Commissie Onderscheidingen in te stellen met als opdracht decoratiebeleid te maken. Na vaststelling hiervan door het bestuur, is het de taak van de commissie om voorstellen voor onderscheidingen te toetsen aan deze criteria, dan wel actief personen voor te dragen. Maar ook U kunt iemand voordragen! Onderstaand vindt u een korte omschrijving van de verschillende onderscheidingen en de aanvraagformulieren. Houdt u er rekening mee dat de doorlooptijd van de behandeling van een aanvraag 4 weken is!
Heeft u nog vragen naar aanleiding van bovenstaande, neem dan contact op met commissieonderscheidingen@basketball.nl

Ereleden

Een persoon kan tot Erelid worden benoemd wanneer een persoon uitzonderlijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de basketbalsport. Huidige ereleden zijn Kees Akerboom, Carla Benschop-de Liefde†, Jan Berteling, Anita Blangé, Piet Brouwer, Ton Boot, Jan Janbroers †, Rinus de Jong, Toon van Helfteren, Piet Leegwater †, Dick Schmüll † (1990), Mart Smeets en Piet Storm †, Rob Verheuvel †.

Leden van verdienste

Een persoon kan tot Lid van Verdienste worden benoemd wanneer een persoon een bijzondere en substantiële bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de basketbalsport.

Bondsspeld

Een Bondsspeld kan worden uitgereikt wanneer een persoon een onderscheidende bijdrage heeft geleverd aan de basketbalsport. De Bondsspeld wordt uitgereikt aan personen die nationaal of internationaal actief zijn (geweest). Spelers, coaches, bestuurders, scheidrechters een overige betrokkenen kunnen in aanmerking komen voor de bondsspeld. Wel moet de kandidaat meer dan tien jaar actief zijn in de basketbalsport.

Verenigingsspeld

De Verenigingsspeld kan worden uitgereikt wanneer een persoon een substantiële bijdrage heeft geleverd aan de basketbalsport, binnen een vereniging of samenwerkingsverband tussen verenigingen. De kandidaat moet wel minstens 15 jaar betrokken zijn in de basketbalsport.

Lintjesregen.jpg

Uitgereikte onderscheidingen

Verenigingsspeld Rob Hoogervorst2.jpeg

Aanvraagformulier Verenigingsspeld

2019_huldiging_Klein_Ligthart

Aanvraagformulier bondsspeld

Hans Witvoet en Joop .jpg

Aanvraagformulier Lid van Verdienste

2019_Ton_Boot_Erelid_peinzend

Aanvraagformulier Erelid