!
2019_NBBFinals_Crackerjacks.jpg

Reglementen en handboeken

Competities

Competitiezaken

Reglementen en handboeken

In het Wedstrijdreglement staan de bepalingen over de competitie beschreven. De handboeken zijn aanvullingen op het Wedstrijdreglement van de Nederlandse Basketball Bond. Handboeken zijn zowel bedoeld voor verenigingen, als voor trainers, coaches en scheidsrechters. Zowel de handboeken als het Wedstrijdreglement worden vastgesteld voor het bestuur van de NBB.

WEDSTRIJDREGLEMENT

Het Wedstrijdreglement regelt de organisatie van alle door of namens de NBB georganiseerde 5-5 competities. Dit zijn zowel reguliere competities als bekercompetities. Voor 3x3 competities is een apart reglement opgesteld. Bij overtreding van het Wedstrijdreglement of het Handboek, kan een administratieve heffing of boete worden opgelegd aan een vereniging.

HANDBOEK COMPETITIES

Het Handboek Competities is bedoeld voor verenigingen die competitie spelen. Het bevat aanvullende wedstrijdbepalingen als toevoeging op de officiële spelregels, algemene bepalingen over de competitie en richtlijnen rondom communicatie met de NBB.

HANDBOEK TRAINERS EN COACHES

Alle zaken betreffende trainers en coaches die in het Wedstrijdreglement niet zijn geregeld, worden in het Handboek Trainers en Coaches beschreven. Het betreft zowel een aantal procedurele zaken omtrent het opleiden en bijscholen, als bevoegdheden en verantwoordelijkheden van trainers en coaches.

HANDBOEK ARBITRAGE

Het Handboek Arbitrage is bedoeld voor alle officials die door de NBB worden aangesteld voor wedstrijden, verenigingsscheidsrechters en verenigingen. In het Handboek Arbitrage worden zowel een aantal procedurele zaken betreffende aanschrijven en begeleidingen behandeld, maar ook worden handvatten gegeven aan officials wat te doen in specifieke situaties.

Eén specifiek handboek is vanaf 2024 ook belangrijk: het 'Handboek Pilot Versneld Innemen'. Verschillende competities zijn bezig met een pilot, om te zien of deze nieuwe regel succesvol geïmplementeerd kan worden in de Nederlandse competities. Lees in dit handboek alles over de nieuwe regel:

Handboek Pilot Versneld Innemen

LICENTIEBELEID SCHEIDSRECHTERS EN COMMISSARISSEN

Het Licentiebeleid scheidsrechters en commissarissen is bedoeld voor alle scheidsrechters en commissarissen die door de NBB worden aangesteld. In dit document wordt aangegeven op welk niveau een scheidsrechter of commissaris actief mag zijn, wat de wijze van nomineren is en hoe een official zijn licentie kan behalen, verlengen en verliezen.

OVERIG