!
20210422 Hammink coach.jpg

Ontwikkeling van trainers en coaches

Kennis Hub

Trainers & Coaches

Ontwikkeling van trainers en coaches

De groeimindset

Op welk niveau de trainer/coach ook actief is, het is zijn/haar passie om de spelers verder te ontwikkelen, we noemen dit een groeimindset. En natuurlijk is dat voor een seniorenbasketballer anders dan een kindje dat net kennis maakt met de sport.

Wat overeenkomt is dat de weg naar succes is altijd weerbarstiger dan de theorie. Het is dus het “specialisme” van de coach om te ontdekken, te herkennen en te bespreken met zijn/haar sporters welke behoeften zijn hebben. En hier de meest ideale omstandigheden voor te creëren om de sporter te amuseren en te ontwikkelen.

groeimindset.jpg

De NBB wil graag coaches helpen bij het (verder) bekwamen in hun vak, of dit nou de welwillende ouder is of een ambitieuze talentcoach, elke coach dient de mogelijkheid te hebben zich te (blijven) ontwikkelen. We zetten hier graag de kennis van de Orange Lions Academy, en andere partners in, om coaches daarbij te helpen. Dit draagt bij aan het spelplezier, het vergroten van de community en de ontwikkeling van het spelniveau.

Deze ambitie bereiken we op verschillende manieren;

1) Opleidingen en educatie; de NBB ontwikkelt en organiseert in samenspraak met haar partners opleidingen en cursussen voor trainers en coaches.

2) Clinics: In de taakomschrijving van de Head coach van de Academy is verankerd dat hij/zij een bijdrage levert aan de opleiding van alle coaches. Onder supervisie van coach Shivek is er gestart met de organisatie van diverse “e-clinics”. We geven een kijk in de keuken van OLA in al haar facetten en hopen hiermee ook andere trainers en coaches te inspireren. Ook via onze partners kunnen verschillende clinics worden gevolgd.

3) Database oefeningen: De NBB levert een actieve bijdrage aan het voorzien in oefenstof, met name voor de jongste jeugd.