!
20200918 Training Aris small.jpg

Diploma, licenties en dispensaties

Kennis Hub

Trainers & Coaches

Diploma, licenties en dispensaties

Om het kennisniveau, en de groeimindset van trainers en coaches te stimuleren, is er een licentiesysteem van kracht. Onderstaand worden de belangrijkste begrippen en procedures toegelicht.

Diploma of certificaat

Bij elke opleiding die wordt geëxamineerd conform de kwalificatiestructuur sport (KSS) ontvang de geslaagde deelnemer een diploma. De “hoogte” van het diploma refereert ook aan de KSS en is in principe in elke sport gelijk.

Als we een opleiding niet examineren, of op een andere manier dan de NOC*NSF dit verlangt, dan krijgt de deelnemer een certificaat voor het volgen van de cursus. Diploma’s en of certificaten worden eenmaal afgegeven en blijven altijd geldig.

Licenties

Een licentie wordt afgegeven na het behalen van een diploma en geeft recht om op een bepaald niveau (boetevrij) te kunnen coachen. Om de licentie te behouden, zal een trainer en coach zich dienen bij te scholen.

Licenties worden alleen afgegeven op niveau 3 en 4, dit zijn de (minimale) eisen die worden gesteld aan de coach op een bepaald spelniveau. Daar waar er geen eisen van toepassing zijn, adviseren wij de coaches en de clubs wel het gesprek aan te gaan over de ontwikkeling van de coach.

Een licentie is voor een beperkte tijd geldig, de einddatum staat vermeld op de digitale pas in Sportlink. Indien de coach de licentie wil verlengen kan dit door aan te tonen dat de coach zich heeft ontwikkeld, door praktijkervaringen en scholingen. Op niveau 3 dient een coach 30 punten te halen, voor niveau zijn dat er 40. In dit overzicht kan je vinden welke punten er te behalen zijn.

Vrijstellingen en buitenlandse diploma’s

Indien een trainer/coach door andere ervaringen of opleidingen al kennis beheerst, dan kan hij/zij vrijstellingen aanvragen voor deze onderdelen van het lesprogramma. Hiermee kan iemand met minder lesuren op examenniveau komen.

Hetzelfde geldt voor coaches met een opleiding genoten in het buitenland. Zij kunnen een licentie aanvragen, zodat zij in Nederland kunnen coachen. We zullen op basis van het curriculum (programma) van de opleiding het gesprek aan gaan met wel niveau de opleiding te matchen is met de Nederlandse KSS.

Dispensaties

Mocht een coach (tijdelijk) niet voldoen aan de eisen van de licenties, dan is er een dispensatieregeling.

Voor meer informatie of vragen, kunt een mail sturen naar opleidingen@basketball.nl, met een uitleg van uw situatie, dan helpen we u graag verder.