!
Algemeen bal door netje.jpg

Promotie- en Degradatiewedstrijden

Competities

Competitie-evenementen

Promotie- en Degradatiewedstrijden

Verdeeld over de verschillende spelniveaus en leeftijdscategorieën zijn er bij de mannen en vrouwencompetities aangepaste promotie- en degradatieregels.

Om verenigingen te helpen hun situaties te begrijpen, maakte de NBB onderstaande schema's. Hierin staat wat er, afhankelijk van je eindstand in een competitie, gebeurt met betrekking tot mogelijke promotie of degradatie. Volg de pijlen in het schema, let goed op de divisie waar je speelt, en als het goed is wordt dan duidelijk hoe jouw pad naar volgend seizoen eruit ziet.

Onder deze documenten vind je (uitgebreide) informatie over play offs in verschillende divisies, het afzien van promotie, en andere zaken.

Mannen

Jongens U12

Jongens U14

Jongens U16

Mannen U18

Mannen U19

Mannen U20

Mannen U22

Mannen Senioren

Vrouwen

Meisjes U14

Meisjes U16

Vrouwen U18

Vrouwen U21

Vrouwen Senioren

Play Offs

Wie?

Er worden enkel Play Offs gespeeld in de Mannen en Vrouwen Eredivisie en Promotiedivisie. Bij de Jeugd volgen er Play Offs in alle Eredivisies.

Wat?

Voor alle competities met Play Offs geldt een opzet van een Final 8. De kwartfinales en de halve finales worden gespeeld over twee wedstrijden (uit en thuis duel). De finale gaat over één wedstrijd.

Waar?

De kwartfinales en halve finales worden gespeeld bij de verenigingen zelf. Stem uw zaalhuur hier nu alvast op af!

De finales worden gespeeld op één centrale locatie in het Pinksterweekend (zaterdag 18 tot en met maandag 20 mei).

Wanneer?

De Play Offs worden gespeeld in drie fases:

  • Kwartfinales in de periode 25 april t/m 5 mei
  • Koningsdag (27 april) is uitgesloten. Er wordt op deze feestdag niet gespeeld.
  • Zaterdag 4 mei mag wel gebruikt worden voor het spelen van wedstrijden. We gaan uit van een respectvolle omgang met dodenherdenking door de verenigingen.
  • Halve Finales in de periode van 6 t/m 12 mei
  • Finales tijdens het landelijke Finals-event in het Pinksterweekend van zaterdag 18 t/m maandag 20 mei.

Afzien van promotierecht 

Conform artikel B.18 van het Wedstrijdreglement geldt in de landelijke competities voor de Mannen en Vrouwen Senioren dat een kampioen moet promoveren (afgezien Promotiedivisies) en in de landelijke jeugdcompetities mag een kampioen promoveren.

Indien een (jeugd)team afziet van het promotierecht dient de vereniging dit, conform artikel B.21, vóór 1 april kenbaar te maken bij de Competitie Organiserende Instantie (COI).

B.21 Als een team geen gebruik wil maken van zijn recht om te promoveren, maakt de vereniging van dit team dit vóór 1 april kenbaar bij de competitieorganiserende instantie. Daarmee gaat het recht over op de nummer twee in de rangschikking. Verdere overdraagbaarheid is niet mogelijk.

Overdracht van het promotierecht op de nummer twee in de rangschikking valt samen met artikel B.15 uit het Wedstrijdreglement. Als een team afziet van het promotierecht mag het betreffende team wel deelnemen aan de beslissingswedstrijden om het algehele kampioenschap in een bepaalde divisie. De eventuele overdraagbaarheid van het verworven promotierecht zal in deze wedstrijden worden meegenomen en toegepast worden op de nummer 2 uit die fase van de competitie.

B.15 Voor landelijk competities kunnen – op basis van de eindrangschikking – aanvullende wedstrijden worden gespeeld om het kampioenschap te bepalen. Wanneer zo’n aanvullende competitie (bijvoorbeeld Final Four of Play Offs) wordt georganiseerd, is deze ook bepalend voor eventuele promotierechten. Dit is per competitie gespecificeerd in het Handboek Competities.

Promotie-/degradatiewedstrijden 

Uitgangspunten voor de promotierechten bij P/D-wedstrijden zijn als volgt:

  • Eindrangschikking reguliere competitie
  • Aanvullende wedstrijden
  • Kampioenschap en/of winst promotie/degradatieduel
  • Promotierechten.

De teams die zich conform het Handboek Competities 2023-2024 (paragraaf 5.1 – 5.36) geplaatst hebben voor de P/D-wedstrijden worden geacht hieraan deel te nemen.

De promotierechten worden conform artikel B.15 van het Wedstrijdreglement meegenomen in deze aanvullende wedstrijden. De promotierechten worden pas toegekend na het uitspelen van de complete eindfase van de competitie. Deelname aan de P/D-wedstrijden en promotierecht is niet op voorhand overdraagbaar. Indien artikel B.21 van toepassing is, wordt dit pas na het verspelen van de P/D-wedstrijden toegepast.

B.15 Voor landelijk competities kunnen – op basis van de eindrangschikking – aanvullende wedstrijden worden gespeeld om het kampioenschap te bepalen. Wanneer zo’n aanvullende competitie (bijvoorbeeld Final Four of Play Offs) wordt georganiseerd, is deze ook bepalend voor eventuele promotierechten. Dit is per competitie gespecificeerd in het Handboek Competities.

B.21 Als een team geen gebruik wil maken van zijn recht om te promoveren, maakt de vereniging van dit team dit vóór 1 april kenbaar bij de competitieorganiserende instantie. Daarmee gaat het recht over op de nummer twee in de rangschikking. Verdere overdraagbaarheid is niet mogelijk.

Bij P/D-wedstrijden waarbij teams uit twee verschillende divisies betrokken zijn (bv. Eredivisie en 1e divisie) speelt het team dat in de lagere divisie actief is eerst thuis. De return is vervolgens bij het team dat actief is in de hogere divisie.

Voor de P/D-wedstrijden waar het Handboek Competities 2023-2024 een loting voorschreef (bijvoorbeeld 2e divisie MSE) zijn deze om het vaststellingsproces te bevorderen door de COI reeds geloot en in de visuele weergave verwerkt.

Wat gebeurt er met de beslissingswedstrijden als een vereniging al met één team (met lijfsbehoud) actief is in de hogere divisie?

Teams die zich plaatsen voor de wedstrijden in de eindfase van de competitie voor promotierecht naar een divisie waar vanuit de vereniging al één team (met lijfsbehoud) actief is, mogen gewoon deelnemen aan de aanvullende wedstrijden om het algehele kampioenschap in een divisie en de P/D-wedstrijden.

Zolang er niet van wordt afgezien van promotierecht (artikel B.21)  is dit ook niet overdraagbaar op de nummer 2 uit de poule of de nummer 2 van de beslissingswedstrijden.

De vraag of dit promotierecht verzilverd mag worden, wordt bepaald door de Competitie Organiserende Instantie (COI) tijdens de indelingsprocedure (mei 2024). Hier ligt artikel B.9 uit het wedstrijdreglement aan ten grondslag.

B.9 In een landelijke divisie mogen niet twee of meer teams van dezelfde vereniging spelen, ook niet als een divisie bestaat uit meerdere poules. De competitie-organiserende instantie heeft het recht om hier een uitzondering op te maken.

Indien de COI beslist dat dit promotierecht niet verzilverd mag worden, wordt deze positie ingevuld als een vrije inschrijvingspositie (artikel B. 24).

B.24 Om tot een goede poule-indeling te komen kan het bestuur besluiten om open plekken in een competitie toe te kennen aan vrije inschrijvers. Dit gebeurt na toepassing van alle promotie- en degradatieregels. In het Handboek Competities zijn criteria opgenomen op basis waarvan vrije inschrijvingen kunnen worden toegekend. Tegen dit besluit van het bestuur is geen beroep mogelijk.