!
Basketbal close.jpg

Vrijwilligersfuncties

Kennis Hub

Kader & Vrijwilligers

Vrijwilligersfuncties

Taakomschrijvingen zijn belangrijk voor zowel behoud als werving van vrijwilligers. Dikwijls werken vrijwilligers zonder taak- of functieomschrijving. En als zo'n functieomschrijving er wel is, gaat het vaak om een stuk papier waarop iets anders staat dan feitelijk wordt gedaan.

Een taakomschrijving vergroot de duidelijkheid en maakt de vereniging beter bestuurbaar. Het is duidelijk wie precies wat doet en wie verantwoordelijk is voor bepaalde zaken.
Voor vrijwilligersbeleid is het belangrijk dat op schrift staat welke taakgebieden en welke taken bij een functie behoren. Op basis hiervan kan de vereniging gericht werven: Een taakomschrijving geeft inzicht in hetgeen iemand moet kunnen en willen om de betreffende functie uit te oefenen. Maar een taakomschrijving dient bijvoorbeeld ook als basis voor een functioneringsgesprek. Hieronder zijn praktische voorbeelden om voor jouw eigen vereniging een functieboek te ontwikkelen. Het beschrijft een mogelijke organisatiestructuur. Iedere vereniging heeft haar eigen structuur.

Binnen commissies zijn verschillende taken uit te splitsen. De vereniging kan uiteraard de invulling naar eigen wens indelen, bijvoorbeeld de taken van een bepaalde functie uitsplitsen naar twee mensen of juist meerdere functies voor één persoon. Hierbij moet wel gelet worden op het aantal functies per persoon, wanneer deze persoon stopt valt de vereniging in een diep gat om de persoon te vervangen. Klik op de functie hieronder voor een volledige functieomschrijving.

Bestuurlijk niveau
Ondersteunende commissies
Technisch Kader