!
Algemeen_jeugdbasketbal

Binden en behouden

Kennis Hub

Leden

Binden en behouden

Ledenbehoud is voor verenigingen een essentieel thema, naast ledenwerving is het bestaansrecht van de vereniging sterk afhankelijk van de inspanningen om leden te behouden. Om de leden van jullie vereniging aan jullie te binden dient de vereniging hen in het middelpunt te stellen. Achterhaal wat er leeft onder de leden, waarom de basketballer speelt bij jouw vereniging, wat verwachten zij van de vereniging, en probeer met het juiste aanbod en activiteiten voor de leden aan te bieden. Analyseer ook de omgeving, deze bieden zowel kansen als bedreigingen waar jullie op in kunnen spelen, zijn er bijvoorbeeld samenwerkingen mogelijk met gemeente of andere organisaties?

Onderstaand zijn tips te vinden over het behouden en binden van leden, maar het is allereerst goed om te weten wat de belangrijkste reden zijn waarom leden stoppen met onze sport.

Reden van vertrek
Jeugd t/m 20 jaar 1. Sfeer 2. Andere sport 3. Combinatie studie/werk werd te veek
Jongvolwassenen 1. Combinatie werk/studie werd te veel 2. Verhuizing 3. Lichamelijke klachten
Senioren 1. Lichamelijke klachten 2. Combinatie met gezin werd te veel 3. Combinatie met werk werd te veel

Tips & Tricks ledenbinding en behoud:

 1. Breng de huidige samenstelling van de vereniging in kaart, analyseer hierbij of de wensen van de doelgroep aansluit bij de ambities van de club. Kijk hier hoe jullie zo’n analyse kunnen uitvoeren.
 2. Weet wat er speelt onder de leden, onderzoek door middel van een enquête of gesprekken met de leden wat ze waarderen binnen de vereniging, maar ook wat volgens hen nog ontbreekt en waar ze wellicht ontevreden over zijn. Ga met deze input van de leden aan de slag! De vereniging kan een voorbeeld enquête gebruiken.
 3. Krijg inzicht waarom leden vertrekken bij de vereniging, het is waardevol omdat het elementen aan het licht brengen die wellicht kunt verbeterd kunnen worden om de leden langer te behouden. Stel daarom een exit onderzoek in wanneer een lid vertrekt, daarnaast kan de vereniging hen misschien iets anders binnen de vereniging aanbieden.
 4. Zorg dat alle leden zich betrokken voelen bij de vereniging, van jeugd tot de veteranen.
Clubgevoel

Clubgevoelis de belangrijkste factor, wanneer het aankomt op ledenbinding en ledenbehoud. De manier waarop leden naar jullie vereniging kijken, hoe betrokken leden zich voelen bij het wel en wee van de vereniging en welk gevoel ze krijgen als ze de sporthal inlopen, bepaalt hoelang ze betrokken blijven bij de vereniging, of ze vrijwilligerswerk gaan doen en of ze verhalen over de vereniging zullen doorvertellen aan anderen.

Clubgevoel is niet tastbaar en lijkt lastig om te organiseren, toch zijn er meerdere mogelijkheden voor verenigingen om aan de slag te gaan met clubgevoel. Zelfs in coronatijd is het meerdere verenigingen gelukt om het clubgevoel levend te houden, misschien wel te vergroten.

Clubgevoel gaat over de emotionele band die leden met de club ervaren. Deze emotionele band wordt gevormd door meerdere factoren, waar jullie als club invloed op kunnen uitoefenen. Het goede nieuws is: de emotionele band met de leden kan je maken! Het is geen gegeven dat aan komt waaien, je hebt er invloed op. Onderstaand staan enkele voorbeelden hoe jullie de band kunnen verbeteren/opbouwen:

 • Heb aandacht voor de sportbeleving van het lid. Stel gekwalificeerde coaches aan die aandacht heeft voor het lid, de leden echt iets kunnen leren en trainingen/wedstrijden leuk en prettig maken
 • Heb ook aandacht voor de activiteiten buiten het basketbal om. Organiseer een jeugdkamp, een schaatstoernooi of bezoek met z’n allen een (voetbal)eredivisiewedstrijd bij jullie in de buurt. Dat heeft niets met basketbal te maken, maar zorgt wel voor binding met de club/de teamleden
 • Werk aan een positieve sfeer, waarbij iedereen welkom is. Zet in op een positieve cultuur, ook deze ontstaat niet vanzelf, hier is tijd en aandacht voor nodig
 • Heb persoonlijke aandacht voor de leden. Stuur geblesseerde leden een mooie bos bloemen en feliciteer leden die hun schooldiploma hebben gehaald. Alles wat jullie extra doe en wat leden niet verwachten, zorgt voor een positieve ervaring. De optelling van deze positieve ervaringen versterkt de band met de vereniging.
Jeugd t/m 12 jaar

Bij de jongste jeugd staat plezier centraal, zij leren hier de eerste principes van het basketbal. Bij deze groep kan de doorstroom hard gaan doordat ze meerdere sporten willen uitproberen maar dat biedt wel kansen om ook voor deze doelgroep een leuk aanbod te creëren om ze aan de vereniging te binden.

Kansen binden en behouden
- Organiseer basketbalactiviteiten, bijvoorbeeld op een vrije dag een onderling toernooitje of een ouder-kind dag
- Organiseer ook niet-basketbalactiviteiten, denk aan Sinterklaas, spellenmiddag of iets dergelijks.
- Laat de oudere jeugd de jongste jeugd clinics geven of trainen, op deze manier creëert de vereniging daarnaast binding op verschillende niveaus.

Jeugd t/m 20 jaar

Bij deze groep zijn de basketballers nog steeds gericht op plezier maken, alleen wordt hier het aspect presteren ook steeds belangrijker. Een goede mix hierin is belangrijk, bijvoorbeeld de juiste teams samenstellen die niet alleen op prestatie gericht zijn, maar ook op plezier. Jongeren beginnen ook steeds meer hun tijd in te delen, men krijgt het druk met school, krijgen hun eerste bijbaantje, de eerste gaan misschien op kamers. Daarom is het binden belangrijk zodat deze groep behouden kan worden.  Meer weten hoe ingespeeld kan worden op de jeugd is hier te vinden.

Kansen ledenbehoud en binding
- Organiseer non-basketbal activiteiten die passend zijn voor deze doelgroep, zoals e-toernooien,
- Laat jongeren meedenken en meedoen binnen de vereniging, bijvoorbeeld laat ze zelf activiteiten organiseren, creëer een jongeren ALV, etc. Geef jongeren inspraak in beleid, betrokken jongeren blijven langer op de club en zijn zo mogelijk de vrijwilligers van de toekomst.
- Opgeleide trainers en coaches kunnen, zeker voor prestatiegerichte teams, voor meer binding en behoud zorgen. Door op de juiste manier met de leden te trainen raken de basketballers geïnspireerd.

Jongvolwassenen

Volgens onderzoek van de NBB blijkt dat deze groep hinder ervaart om het te combineren met werk of studie, dit is dan ook de voornaamste reden waarom ze stoppen. Willen jullie deze leden toch langer binden, is het handig om te kijken naar het aanbod dat de vereniging aanbiedt, biedt de vereniging bijvoorbeeld ook 3x3 basketbal aan? Uit het onderzoek is ook gebleken dat 25% van deze groep vertrokken basketballers wel interesse heeft om zich weer aan te melden bij een basketbalvereniging, uit de overweging sportplezier en sociale contacten met het team.

Kansen ledenbehoud & binding
- Welk aanbod biedt de vereniging aan? Zijn er meerdere lidmaatschappen die ik kan aanbieden?
- Vooral voor deze groep, monitor wat er leeft onder de leden, dit kan ook door bijvoorbeeld een informele avond te organiseren waarbij de vereniging de leden uitnodigt om te luisteren naar de wensen en behoeftes.
-Zijn er samenwerkingen mogelijk met andere instellingen? Bijvoorbeeld is er een pakket mogelijk met een sportschool in de buurt? Of juist een Fysio waar leden gebruik van kunnen maken?

Senioren

De voornaamste reden voor senioren om te stoppen komt doordat ze meer lichamelijke klachten ervaren. Maar voor deze doelgroep liggen er kansen om ze ook langer te binden en te behouden voor de vereniging. Wil de vereniging meer te weten komen over behoud van senioren, neem dan hier een kijkje.

Kansen ledenbehoud en binding

 • Een veel gehoord argument om te stoppen bij deze doelgroep is omdat ze meer lichamelijke klachten ervaren. Vaak kan dit verholpen worden door op de juiste manier de warming up te doen of de manier van trainen aan te passen.
 • Wanneer ze nog druk zijn met werk en/of gezin neemt dat veel tijd in beslag, maak ook voor deze doelgroep een flexibel aanbod zodat de vereniging kan inhaken op de behoeftes.
 • Organiseer samenkomsten voor deze doelgroep. à Non-basketball activiteiten
 • Walking basketball
Basketbalalumni / oud-leden

Het is jammer wanneer een lid aankondigt te stoppen bij de vereniging, maar het kan waardevol zijn om deze leden op een andere manier toch nog aan de vereniging te binden. Een kwart van de vertrekkende leden geven in het uitstroomonderzoek van de NBB aan dat ze wel oren hebben om terug te keren bij een vereniging, twee derde geeft aan een terugkeer niet uit te sluiten. Vooral ex-leden in de leeftijdsklasse 24-44 jaar overwegen een terugkeer.  Ook vertrekken leden bij de vereniging door een, al dan niet tijdelijke, verhuizing. Door ze alsnog aan de vereniging te kunnen verbinden zorgen jullie dat ze nog een beetje betrokken blijven bij de club en verkleinen jullie de brug om zichzelf weer aan te sluiten in een team.

Kansen binding oud leden
- Organiseer jaarlijkse activiteiten waar deze groep op in kan haken, denk bijvoorbeeld aan onderling toernooi, borrel of iets dergelijks.
- Communicatie kan via verschillende manieren, denk aan een Facebook/Whatsapp/Instagram groep bijvoorbeeld.