!
CA210327 Christian Aarts-0862.jpg

Visie

Kennis Hub

Opleidingen en educatie

Visie

Goed opgeleid kader is essentieel voor onze sport. Zeker als we willen groeien.

Trainers en coaches zijn het eerste aanspreekpunt van de spelers op de club. Ze zorgen ervoor dat er op een leuke, goede en positieve manier wordt getraind, zodat alle kinderen zich veilig voelen op de club en het beste uit zichzelf weten te halen. Op elk niveau. Samen met gekwalificeerde scheidsrechters, zorgen zij voor een ordentelijk en goed verloop van de wedstrijden.

Om te zorgen dat het kader goed geschoold is, organiseren we vanuit de NBB diverse opleidingen, cursussen en clinics, deze zijn gericht op trainers en coaches en op arbiters. Ook werken we samen met verschillende partners ter bevordering van het kennisniveau en het “life long learning”.

De kernwaarden van de NBB hebben invloed op de afdeling opleidingen & educatie:

  • Passie: We hebben passie voor het spel en voor opleiden. We bieden dan ook up-to-date aanbod in verschillende opleidingen, cursussen en clinics.
  • Slagvaardig: De opleidingen worden laagdrempelig georganiseerd, waardoor verenigingen slagvaardig kader kunnen opleiden. We maken gebruik van de kansen die het Sportakkoord ons biedt.
  • Toekomstgericht: We streven naar modern onderwijs via het principe “hybride leren”, wat betekent een combinatie van E-learning, fysieke (intervisie)bijeenkomsten en praktijkonderwijs.
  • Inclusief: Onze opleidingen zijn aantrekkelijk voor een grote diversiteit aan deelnemers, op verschillende niveaus en met verschillende leerstijlen.
  • Team: We creëren een samenspel tussen deelnemer, leercoach, expert, praktijkbegeleider en PVB-beoordelaar. Samen werken we aan de verbetering van onderwijs met inachtneming van andermans kwaliteiten.