!
Algemeen_jeugdbasketbal

Werven

Kennis Hub

Leden

Werven

Nieuwe leden vinden is niet voor elke basketbalvereniging gemakkelijk. Verenigingen krijgen steeds meer te maken met concurrentie van bijvoorbeeld sportscholen en steeds meer mensen kiezen voor ongebonden sporten. Sporters zijn kritische consumenten geworden. Hoe beter jouw vereniging weet in te spelen op de wensen en behoeften van potentiële leden, hoe groter de kans is dat de potentiële leden zich verbinden aan jullie vereniging.

Leeftijd
Levensfase Woonsituatie Beweegredenen
Jeugd t/m 12 jaar (scholier) Thuiswonend bij ouders 1. Plezier maken 2. Vriendjes maken
Jeugd t/m 20 jaar (scholier/beginnend student) Thuiswonend / op kamers 1. Sfeer 2. Presteren 3. Contact onderhouden
Jongvolwassen Op kamers/op zichzelf/ Beginnend gezin/ gezin met kinderen in schoolleeftijd 1. Conditie 2. Sfeer 3. Contacten onderhouden
Senioren Gezin met kinderen in schoolleeftijd/ Gezin met volwassen kinderen 1. Gezondheid 2. Contact onderhouden. 3. Willen iets betekenen voor de club

Wanneer de vereniging mensen kennis wil laten maken met jullie vereniging met als doel leden te werven, is het verstandig over een paar zaken na te denken:

 • Wat voor leden willen jullie werven? Zijn jullie op zoek naar meer meiden, jongste jeugd of juist recreanten? Bied activiteiten aan voor die doelgroep(en) waarin jullie leden willen werven.
 • Welke activiteiten willen jullie en kunnen jullie aanbieden? De vereniging kan reguliere trainingen openstellen, maar bedenk dat dit iemand die nog niet basketbalt kan afschrikken. Als beginner meedoen met sporters die al langer basketballen kan best wel spannend zijn. Dus wellicht kan de vereniging per doelgroep een aantal instuiftrainingen organiseren, clinics of, als de vereniging toch de reguliere training openstelt, de nieuwe mensen deels of helemaal apart training geven.
 • Hoeveel activiteiten biedt de vereniging aan? Wanneer jullie per doelgroep heel veel activiteiten aanbieden, is de kans aanwezig dat geïnteresseerden heel gespreid mee komen doen. Een beperkter aanbod zorgt mogelijk voor grotere groepen, wat de training of clinic nog leuker maakt.
 • Wat biedt de vereniging mensen aan die je vereniging hebben bezocht? Mogen ze na het volgen van een clinic nog een paar keer gratis meetrainen bij een team in hun leeftijdscategorie of zijn er instuiftrainingen voor beginners waar ze aan mee kunnen doen? Zijn er daarnaast nog wedstrijden van bijvoorbeeld het eerste team waarvoor je ze kan uitnodigen om te komen kijken?
 • Wanneer een nieuw lid eenmaal is aangetrokken is het belangrijk om kennis te maken met de nieuwe leden. Dit kun je doen door bijvoorbeeld een kennismakingsgesprek, Lees hier hoe je dat aanpakt.

Dit welkom gesprek is heel belangrijk om een band op te bouwen tussen de vereniging en het lid. Laat het lid het gevoel krijgen dat de vereniging nu ook een beetje van hem is: “Welkom op onze vereniging, vanaf nu ook jouw vereniging”. Begin niet direct over vrijwilligerstaken, maar laat het lid eerst wennen. Maar hem of haar wegwijs. Wat wordt van hem/haar verwacht? Welke geschreven en ongeschreven regels hebben we? Hoe gaan we met elkaar om? Wat maakt onze vereniging geweldig?! Het lid hoort erbij en een eerste gesprek geeft hier de aanzet toe.

Pas wanneer het lid onderdeel is van de club kan je beginnen over vrijwilligerswerk. Maar geef het lid de tijd om de gebruiken eigen te maken.

Jeugd t/m 12 jaar

Voor kinderen in de basisschool leeftijd is plezier de allerbelangrijkste reden om te sporten. Daarna volgen lekker bewegen en vrienden maken. Belangrijk is dus te zorgen dat je activiteiten om plezier draaien en dat ze niet te veel stil staan tijdens trainingen. Dat is belangrijker dan dat ze meteen technisch goed leren basketballen. Dit vraagt iets van trainers/coaches die de basketballers dus niet 100 keer een lay-up moeten laten lopen, maar oefeningen moeten bedenken die gericht zijn op plezier en op samen sporten.

Kansen voor ledenwerving
- Verschillende instuifmomenten waar nieuwe leden kunnen instromen
- Star VIBE
- Niet geheel onlogisch bevindt deze doelgroep zich nog in het basisonderwijs, daarom zou de vereniging samenwerkingen kunnen aangaan met de scholen in jullie regio. Maar ook samenwerkingen met de buitenschoolse opvang bieden bijvoorbeeld kansen.

Jeugd t/m 18 jaar

Bij deze doelgroep staat net als bij de jongste jeugd plezier centraal, maar komt het aspect presteren ook meer om de hoek kijken. De jongeren staan voor meer keuzes waarop zij hun tijd besteden, zo krijgen veel jongeren hun eerste bijbaantje, moeten zij presteren op school, gaan elders studeren en hechten ze ook veel waarde om af te spreken met vrienden. Het is dus belangrijk om op tijd te beginnen met werven.

Kansen voor ledenwerving
- Ook bij deze doelgroep bevinden de potentiële leden zich normaalgesproken nog in het onderwijs. Samenwerkingen met onderwijsinstellingen zouden hierbij kunnen helpen om jongeren aan te trekken. Denk aan clinics geven bij sportdagen, of misschien een basketbalveldje opzetten op het schoolplein?
- Organiseer proeftrainingen.
- Organiseer avonden dat vrienden mee mogen komen, hierdoor ontstaat de mogelijkheid dat vrienden van je huidige leden ook aansluiten bij de vereniging
- Deze doelgroep bevindt zich vaak ook op pleintjes, ga daar als basketbalvereniging ook eens langs om die mensen kennis te laten maken met je vereniging.
- Open toernooien

(Jong)volwassenen

Volwassenen in de leeftijd van 18 tot en met 49 jaar hebben het druk: studie, werk en/of gezin nemen een groot deel van hun tijd in beslag. Tegelijk vinden ze sporten vaak leuk en is fitheid voor hen belangrijk. Daarom proberen velen van hen in hun drukke schema toch tijd vrij te maken om te sporten, waar de één beter in slaagt dan de ander. Er is dus een speciale behoefte en dat biedt verenigingen kansen.

De kansen voor ledenwerving onder (jong)volwassenen liggen op de momenten waarop mensen veranderingen in hun leven meemaken. Zo kun je als vereniging denken aan ledenwerving onder studenten aan het begin van een nieuw studiejaar. Of aan het aanbieden van mogelijkheden om te sporten aan ouders van kinderen die al op jouw vereniging zitten.

Kansen voor ledenwerving 

 • Inlooptrainingen voor ouders van jeugdleden
 • Flexibel aanbod (meedoen met een training, wanneer het uitkomt)
 • Hardloopgroepjes die tijdens de training van de kinderen gebruikt kunnen worden door de ouders
Senioren

Bij deze groep nemen de behoeftes presteren en plezier af, de reden om te sporten zit hem vooral in het verbeteren en of in stand houden van de gezondheid. Sportdeelname neemt hierbij ook af doordat deze groep kwetsbaarder kan zijn voor blessures en andere klachten. Maar omdat er wel een grote groep aan senioren wel willen sporten, maar de weg naar de club niet kunnen vinden biedt dat zeker kans voor de vereniging om op deze doelgroep in te spelen.

Kansen voor ledenwerving

 • Woon- en buurtinstellingen
 • Samenwerkingen met fysio en zorginstellingen
 • Kaartavonden of spelletjesavonden

Daarnaast hebben senioren niet altijd de motivatie om te gaan sporten, maar willen ze wel “onder de mensen komen”. Ook daar zijn sportverenigingen natuurlijk heel geschikt voor. Deze mensen kunnen bijvoorbeeld vrijwilligerswerk komen doen, ook als zij nog geen enkele binding met de vereniging hebben. Er zijn voorbeelden van clubs die in verzorgingshuizen nieuwe vrijwilligers werven die bijvoorbeeld kunnen optreden als gastheer/dame (het welkom heten van teams en scheidsrechters) en als schoonmaakploeg. Ook kan je speciale kaart- en spelletjes avonden organiseren voor deze doelgroep.