!
CA210408 Christian Aarts-1225.jpg

Veilige sport

Kennis Hub

Arbitrage

Veilige sport

Sporten is leuk en gezond, maar helaas gebeuren er soms ook situatie die ongewenst zijn. Ongewenst gedrag, zoals beledigingen, horen niet thuis op het basketbalveld. Daarom is het belangrijk dat een scheidsrechter weet hoe hiertegen op te treden.

Heb jij ongewenst gedrag meegemaakt op het basketbalveld en heb je de behoefte om hierover te praten? Neem dan contact op met jouw planner, of stuur een mail naar arbitage@basketball.nl. We helpen je graag verder!

Wangedrag van wedstrijddeelnemers

Wedstrijddeelnemers zijn alle mensen die direct verbonden zijn aan de wedstrijd zoals spelers, coaches, teambegeleiders, tafelfunctionarissen, officials, etc.

Het gedrag van wedstrijddeelnemers moet een voorbeeld zijn naar alle overige aanwezigen in de zaal (andere wedstrijddeelnemer en publiek). Wedstrijddeelnemers kunnen worden gestraft in relatie tot de wedstrijd (bijvoorbeeld door middel van een Technische Fout). Als er sprake is van wangedrag moet de volgende procedure worden gevolgd:

Procedure

1) Bij een belediging, waarschuw een speler of coach bij de eerste keer en geef een technische fout bij herhaling. Afhankelijk van de ernst van de belediging kan een deelnemer ook meteen worden bestraft met een Technische fout. Bij een bedreiging, discriminatie of seksuele intimidatie, bestraf een speler of coach bij de eerste keer met een technische fout en bij herhaling volgt diskwalificatie. Afhankelijk van de ernst van het wangedrag kan een deelnemer ook meteen worden gediskwalificeerd.

2) Tafelfunctionarissen en entertainers kunnen niet worden bestraft maar moeten (eventueel na een waarschuwing) worden weggestuurd.

3) Wanneer na afloop van de wedstrijd wangedrag in de vorm van bedreiging, discriminatie of seksuele intimidatie wordt vertoond richting een van de officials, dan kan één van de officials een tuchtzaak aanhangig maken bij de TGC. Daarnaast wordt geadviseerd aangifte te doen bij de politie.

4) Aan de officials wordt gevraagd incidenten altijd te melden bij de medewerker arbitrage op het bureau en/of de Afdelingswerkgroep Arbitrage.

Wangedrag van indirect verbonden personen

Een voorbeeld van personen die indirect verbonden zijn met de wedstrijd zijn bestuursleden, dweilers, entertainers, etc. van een vereniging. Deze mensen kunnen zich ook misdragen en ook deze groep mensen heeft een voorbeeldfunctie.

Bij een belediging moet deze persoon door de aanvoerder of coach van het thuisspelende team worden gewaarschuwd en bij herhaling moet verwijdering uit de zaal plaatsvinden.

Bij een bedreiging, discriminatie of seksuele intimidatie moet meteen worden opgetreden volgens onderstaande procedure:

Procedure

1) De officials gaan nooit zelf in discussie.

2) De scheidsrechter laat de aanvoerder of coach van het thuisspelende team naar de betreffende persoon gaan om deze ter verzoeken de zaal te verlaten. De aanvoerder of coach van het thuisspelende team kan hierbij de aanvoerder van het bezoekende team inschakelen als het duidelijk is dat het wangedrag komt van iemand van het bezoekende team.

3) Wanneer deze persoon weigert de zaal te verlaten dan kan de hoofdscheidsrechter de aanvoerder of coach inschakelen en als dit niet helpt de wedstrijd staken. De thuisspelende vereniging is verantwoordelijk voor het handhaven van de orde.

4) Bij een dergelijke staking sturen alle officials en de aanvoerders van beide teams (de coaches bij een team van U16 of jonger) binnen drie werkdagen een rapport naar de medewerker arbitrage op het bureau. De medewerker competitie oordeelt inhoudelijk over de gestaakte wedstrijd.

Wangedrag van publiek

Het publiek zijn de mensen die geen direct verband hebben tot de wedstrijd, behalve dat ze komen kijken en aanmoedigen.

Bij een belediging door mensen uit het publiek kan dit een eerste keer worden genegeerd, maar bij continue herhaling of ernstige belediging moet worden opgetreden volgens onderstaande procedure. De algemene grens is als de officials of spelers/coaches van een van beide teams persoonlijk worden beledigd.

Bij bedreiging, discriminatie of seksuele intimidatie moet meteen worden opgetreden volgens onderstaande procedure:

Procedure

1) De officials gaan nooit zelf in discussie met het publiek.

2) Bij wangedrag laat de scheidsrechter de aanvoerder van het thuisspelende team (of de coach bij een team van U16 of jonger) het publiek tot rust manen, het vragen zich te gedragen of de betreffende personen vragen de zaal te verlaten. De scheidsrechter kan hierbij de aanvoerder van het bezoekende team inschakelen als het duidelijk is dat het wangedrag komt van personen van het bezoekende team.

3) Bij herhaling kan worden gekozen voor een afkoelperiode van 10 minuten, waarbij alle wedstrijddeelnemers het veld verlaten.

4) Wanneer het wangedrag niet ophoudt, dan kan de hoofdscheidsrechter de wedstrijd staken. De thuisspelende vereniging is verantwoordelijk voor het handhaven van de orde. Ook een uitspelende vereniging kan worden aangesproken ingeval haar meegereisde publiek zich misdraagt.

5) Bij een dergelijke staking sturen alle officials en de aanvoerders van beide teams (de coaches bij een team van U16 of jonger) binnen drie werkdagen een rapport naar de medewerker arbitrage op het bureau. De medewerker competitie oordeelt inhoudelijk over de gestaakte wedstrijd.

Matchfixing

Matchfixing, ook wel wedstrijdvervalsing, is het niet eerlijk laten verlopen van een wedstijd. Het is van groot belang dat de sport eerlijk en sportief verloopt en dat matchfixing niet plaats vindt. Matchfixing kan op vele verschillende manieren. Het kan duidelijk zijn, bijvoorbeeld wanneer een scheidsrechter geld krijgt aangeboden om de wedstrijd te manipuleren, maar het kan ook subtiel, bijvoorbeeld wanneer een scheidsrechter een lunch krijgt aangeboden, met als doel de scheidsrechter te beïnvloeden.

Wil je als scheidsrechter meer weten over matchfixing? Volg dan de e-learning Matchfixing van NOC*NSF.