!
Drukte bij clinic Grasshoppers.jpg

Inkomsten

Kennis Hub

Financiën en financieel beleid

Inkomsten

Inkomsten zijn onmisbaar voor een vereniging. Het maakt dat de vereniging kan functioneren en haar taak kan uitvoeren.

Subsidies

Sportverenigingen kunnen voor verschillende doelen subsidie aanvragen. Zo kan er subsidie worden aangevraagd voor onderhoud van de accommodatie, de verduurzaming van de vereniging, de aanschaf van sportmaterialen of soms zelf de inkoop van de kantine. Met de subsidiedatabase van Kenniscentrum sport kan de vereniging onderzoeken voor welke subsidie zij mogelijk in aanmerking komen en hoe zij aanspraak kunnen maken op de subsidie.

Naast landelijke subsidieregelingen zijn er ook vaak gemeentelijke of provinciale subsidies beschikbaar. Op de site van jouw gemeente en/of provincie kan je bekijken welke subsidies beschikbaar zijn.

Tien tips voor verenigingen die aan de slag willen met subsidies.

Grote Clubactie

Nationale Stichting Grote Clubactie helpt verenigingen in heel Nederland hun doelen te verwezenlijken door middel van een jaarlijkse loterij. Leden van de vereniging kunnen loten verkopen voor drie euro per lot. Van deze opbrengst gaat maar liefst 80% richting de clubkas van de vereniging. Een mooie manier om extra inkomsten te genereren voor de vereniging!

De Grote Clubactie is een particulier initiatief waarbij de leden ingezet kunnen worden om bij familie, vrienden en buren loten te verkopen. Veel wordt geregeld door De Grote Clubactie, waardoor weinig organisatie bij de vereniging ligt.

Inkomstenacties

Een vereniging is voor het grootste gedeelte afhankelijk van contributies van de leden. Maar een vereniging kan meer doen om inkomsten te genereren. Deze acties of activiteiten kosten vaak tijd om te organiseren, maar met een juiste aanpak en voldoende vrijwilligers kan geld opgehaald worden om extra activiteiten te organiseren of extra/nieuw materiaal aan te schaffen.

Sponsorloop of lay-ups voor de vereniging.

Organiseer tijdens een bestaande trainingsavond (bijvoorbeeld in de winterstop) een activiteiten voor de leden, zoals een sponsorloop of het lopen van lay-ups voor de vereniging. Leden kunnen vooraf geld inzamelen door langs de deuren/familie te gaan om zich te laten sponsoren per rondje/doelpunt. Maak van de avond een feestje door te zorgen voor een goede aankleding! Maak budget vrij om van de avond iets gezelligs te maken met bijvoorbeeld een DJ of een (alcoholvrije) cocktailbar. Deze verenigingsavond wordt zo niet alleen een plek waar geld op wordt gehaald voor de vereniging, maar wordt ook een plek die gezellig is en die leden bindt.

Boek “Onze vereniging”

Veel verenigingen hebben een rijke historie. Met oude foto’s, interviews van vroeger en nu en krantenartikelen kan een mooi verenigingsboek samengesteld worden. Het maken van het boek kost tijd, maar  het brengt de mogelijkheid om de geschiedenis van de club te laten zien en door de verkoop van de boeken extra inkomsten te genereren.

Club van 100

De Club van 100 is een goede mogelijkheid om een groep mensen die de vereniging een warm hard te draagt in het zonnetje te zetten. Met een bijdrage van 100,= euro per jaar kan een lid of bedrijf lid worden van de Club van 100. Bekijk ter inspiratie de pagina van BC Bladel.

Leningen

Om investeringen mogelijk te maken moeten sportverenigingen dikwijls geld lenen bij een bank.  Banken zijn in de regel niet bereid een financiering te verstrekken aan een sportvereniging indien er geen zekerheid beschikbaar is.

De Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) kan garantstellingen verstrekken. SWS is een onafhankelijke stichting die is opgericht op initiatief van het ministerie van VWS, NOC*NSF en de Lotto. Indien een vereniging een garantstelling van SWS krijgt, kan de club een lening verkrijgen van een bank tegen een marktconforme rente.