!
Jhonathancen Nigel.jpg

Verenigingsregels

Kennis Hub

Positieve sportcultuur

Verenigingsregels

Het is belangrijk om als vereniging te laten zien waar je voor staat. Intern, voor je eigen leden en vrijwilligers, maar ook extern, voor bezoekende verenigingen, de buurt, gemeente en sponsoren. Verenigingsregels zijn daar een krachtig middel voor.

Verenigingsregels

Verenigingsregels zijn een gedeelde opvatting over wat je samen binnen je vereniging ‘normaal’ vindt. Hoe gaan we met elkaar om? Wat mag je van elkaar verwachten?

Het opstellen van verenigingsregels is vaak een makkelijke klus, maar als de verkeerde stappen worden genomen, kan het voor onvrede zorgen binnen de vereniging. Introduceer de verenigingsregels dus niet uit het niets op een ALV, maar betrek de leden in het proces. Vertel waarom deze regels belangrijk zijn en laat ze meedenken over wat absoluut niet mag ontbreken. Maak ze onderdeel van de regels en het draagvlak zal groeien. Een goed voorbeeld van verenigingsregels is te vinden bij EVBV Octopus.

Gedragsregels per doelgroep

Verenigingsregels zijn heel goed, maar soms is er behoefte aan gedragsregels per doelgroep. Van een spelers verwacht je misschien ander gedrag dan van een trainer, scheidsrechter of bestuurder.

Het Centrum voor Veilige Sport heeft voor elke doelgroep voorbeeld gedragsregels opgesteld. Verenigingen kunnen deze gebruiken om hun regels op te stellen of om afspraken te maken met individuen.

Team en aanvoerders

Verenigingsregels zijn vaak algemeen en breed geformuleerd. Daarom is het soms wenselijk om er team eigen concrete en praktische afspraken te maken. Goede teamafspraken dragen bij aan een sportieve, plezierige en veilige sfeer binnen het team.

Verenigingen kunnen ervoor kiezen om de teamafspraken op papier te zetten en deze aan het begin van het seizoen te laten ondertekenen. Dit is een symbolisch moment waarbij iedereen actief akkoord gaat met het uitdragen van sportiviteit en respect. Laat je inspireren door de voorbeeldteamafspraken.

Ook kan je soms de aanvoerders inzetten als uitdrager van sportiviteit en respect. Deze persoon kan de leiderschapsrol op zich nemen, zeker bij oudere jeugdteams. Door deze persoon medeverantwoordelijk te maken voor de sfeer binnen het team, ontstaat controle en is er altijd iemand die kan aanspreken op ongewenst gedrag, ook wanneer er geen coach of bestuurslid in de buurt is, bijvoorbeeld in de kleedkamer. Vertel tegen het gehele team dat de aanvoerder deze taak op zich zal nemen, dan weet iedereen wat er gebeurt, wanneer de aanvoerder besluit om iemand aan te spreken.