!
We Here Rotterdam_edited.jpg

Vertrouwenscontactpersoon

Kennis Hub

Positieve sportcultuur

Vertrouwenscontactpersoon

Steeds meer verenigingen stellen een vertrouwenscontactpersoon aan, een goede ontwikkeling! Wat wanneer er grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt, is het belangrijk dat de leden een plek hebben waar ze hun verhaal kwijt kunnen, erover kunnen praten en ervaring kunnen delen.

Waarom een vertrouwenscontactpersoon?

Een vertrouwenscontactpersoon is binnen de vereniging hét aanspreekpunt voor iedereen met vragen, zorgen of klachten over het welzijn van zichzelf, spelers, ouders of vrijwilligers. Iedereen binnen de vereniging moet bij de vertrouwenscontactpersoon terecht kunnen. Sommige situaties liggen erg voor de hand, zoals wanneer een spelers structureel gepest wordt of er een foto van hem/haar gedeeld wordt op internet. Maar de incidenten liggen niet altijd zo voor de hand, ook op het oog kleine vergrijpen zoals een grapje of onbedoelde discriminatie kan een reden zijn voor een lid om contact te zoeken met de vertrouwenscontactpersoon. Het is dus belangrijk dat elk lid weet van het bestaan van de vertrouwenscontactpersoon, hij of zij bepaald wanneer er contact gezocht wordt.

De rol van een vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon is dus het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging. Maar hij of zij is geen hulpverlener! De vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor en is een wegwijzer voor vervolgstappen. Als het nodig en gewenst is, kan de vertrouwenscontactpersoon iemand gericht leiden naar professionele hulpverlening of samen bepalen welke vervolgstappen wenselijk zijn.

Vertrouwenscontactpersoon

Er zijn verschillende manieren om de leden een plek te bieden om ervaringen te delen. Ongeveer de helft van de verenigingen heeft een eigen vertrouwenscontactpersoon op de vereniging, waar leden naar toe kunnen. Dit is een praktische en laagdrempelige manier om dit onderwerp binnen de vereniging een plek te geven.

Maar niet alle verenigingen hebben een eigen vertrouwenscontactpersoon. Daarom heeft de Nederlandse Basketball Bond vertrouwenscontactpersonen waar verenigingen gebruik van kunnen maken. Deze vertrouwenscontactpersonen staan klaar voor alle leden van de NBB. Verenigingen zonder eigen contactpersoon kunnen hier dus gebruik van maken.

Basketball Algemeen.jpg

Vertrouwenscontact-persoon

Communiceren over de vertrouwenscontactpersoon binnen jouw vereniging

Of de vereniging nou een eigen vertrouwenscontactpersoon heeft, of gebruikt maakt van de contactpersonen van de NBB, het is van groot belang dat de vereniging zich inspant om regelmatig over de vertrouwenscontactpersoon te communiceren. Want wanneer geen enkel lid weet dat er een mogelijkheid is om te praten over ongewenst gedrag, is de aanwezigheid van een contactpersoon van weinig waarde.

Het is belangrijk dat de vertrouwenscontactpersoon goed zichtbaar is binnen de vereniging. Dit zorgt ervoor dat de drempel laag is om naar z’n persoon toe te stappen. Communiceer de naam/namen dus op de website van je vereniging en bij de beginbijeenkomsten van de vereniging. Grijp meerdere momenten per jaar aan om de naam/namen van de vertrouwenscontactpersoon bij de teams onder de aandacht te brengen. Laat de vertrouwenscontactpersoon een filmpje opnemen om zichzelf te introduceren. Laat hem/haar vertellen wat hij/zij doet en hoe hij/zij te benaderen is. Deze kan op de website geplaatst worden en worden verspreid via social media. Ook kan de contactpersoon voor elk seizoen de teams bezoeken om zichzelf te introduceren.

Opleiding tot vertrouwenscontactpersoon

Via het Centrum Veilige Sport is een opleiding ontwikkeld om jullie vertrouwenscontactpersoon op te leiden. De scholing bestaat uit een voorbereidende online module en één of twee bijeenkomsten. Na afloop van de opleiding is de vertrouwenscontactpersoon in staat om onderwerpen aan de doelgroep te presenteren, vertrouwelijke gesprekken te voeren en om te gaan met vertrouwelijkheid, weerstanden en emoties.