!
13022021 Triple Threat vs Sparks Blijheid na afloop.jpeg

Diversiteit en inclusiviteit

Kennis Hub

Positieve sportcultuur

Diversiteit en inclusiviteit

Een divers samengesteld bestuur leidt tot meer interesse in besturen bij verschillende leden, omdat zij zich herkennen in de bestuursleden, de bestuursbesluiten en in de werkwijze. De afstand verkleint en de ‘pool’ waaruit een bestuur nieuwe bestuursleden, en vrijwilligers kan putten, wordt groter! Er kan dus enorme winst geboekt worden, in het aantrekkelijk maken van besturen voor nieuwe groepen leden.

Omgaan met diversiteit

In een veilige sportomgeving voelt iedereen zich thuis. Het maakt niet uit wat je achtergrond is, hoe je eruitziet of wat je seksuele voorkeur is. Een veilige omgeving ontstaat niet vanzelf. Daar moet je als vereniging aan werken. Soms staan verschillen in afkomst, uiterlijk of seksuele voorkeur een veilig gevoel in de weg. Dat is vervelend, omdat een onveilig gevoel ten koste gaat van sportplezier, ontwikkeling en prestaties. Meer informatie over diversiteit kan je vereniging helpen.

Hoe kan je omgaan met diversiteit in de sport?

Als sportclub kun je aandacht geven aan en beleid maken op het gebied van thema’s als diversiteit en sociale veiligheid. Dit draagt bij aan een welkom sportklimaat. Laat sociale veiligheid dan ook een voortdurend thema op je vereniging zijn: maak afspraken aan het begin van het seizoen over hoe je het samen aanpakt en verwijs hiernaar in bijvoorbeeld een nieuwsbrief of op een poster. Zet het onderwerp standaard als thema op je bestuursagenda en bij ledenvergaderingen. Neem iedereen serieus die zich onprettig voelt, de beleving van de persoon kan anders zijn dan die van jou.

Wil je actief aan de slag met inclusie en diversiteit binnen jouw club? Dan kun je gebruik maken van het stimuleringsbudget in de sport. Bijvoorbeeld voor het binden van nieuwe sporters aan je club, of het starten van een ontwikkelingstraject met jouw bestuur of het aangaan van een samenwerking met een organisatie in de wijk van jouw club. Dit met als doel om beter mensen te bereiken die vanwege etnische achtergrond, leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, seksuele geaardheid of sociale positie belemmeringen ervaren om zich thuis te voelen op de club. Clubs kunnen maximaal €850,- aanvragen.

De aanvraag moet gericht zijn op:

  • Het versterken en/of vernieuwen van sport- en beweegaanbod
  • Het bereiken van de doelgroep (vraaggericht)
  • Het verhogen van de sportdeelname aan het sport- en beweegaanbod

Bestuurlijke vernieuwing

Het bestuur van een club of vereniging vervult een essentiële rol, dat behoeft nauwelijks toelichting. Het bestuur bepaalt de visie van de club en heeft dus ook een grote verantwoordelijkheid bij het bepalen van een toekomstbestendige koers. Daarbij is ook zelfreflectie van belang. Nieuwe ideeën, verhelderende inzichten, aansluiting bij maatschappelijke ontwikkelingen, ze zijn vaak het product van een divers bestuur waarin de kracht zit in de verschillen. In zo’n bestuur zijn jong en oud, verscheidene culturele achtergronden, man en vrouw en een breed scala aan competenties vertegenwoordigd. Zo’n bestuur wil vooruit, is in staat te moderniseren en een aanbod te hebben dat aansluit bij de wensen van de huidige maatschappij.

Verschil maken met verschillen

Maar waarom zijn juist deze verschillen essentieel voor een slagvaardig bestuur? Want moet niet elke bestuurder in staat worden geacht zaken vanuit verschillende oogpunten te bekijken? Idealiter natuurlijk wel, maar ‘aanvullen’ is hier het sleutelwoord. Jonge bestuurders zitten vaak vol nieuwe ideeën, terwijl oudere bestuurders veel ervaring met zich meebrengen. Met die specifieke kenmerken en kwaliteiten kunnen ze beide hun toegevoegde waarde hebben aan een succesvol beleid en elkaar versterken. En zo geldt dat ook voor mannen en vrouwen en mensen met verschillende achtergronden en verschillende competenties. Het leidt tot besluiten die van diverse gezichtspunten zijn belicht en aansluiten bij de wensen van verschillende doelgroepen en dus doorgaans op meer draagvlak kunnen rekenen onder de leden. Het probleemoplossend vermogen van de club neemt toe en daarmee verbetert ook weer de motivatie en betrokkenheid van bestuursleden. Zo wordt de kans op succes op belangrijke terreinen als samenwerking, sponsorwerving en werving van leden en vrijwilligers een stuk groter.

Wil je meer weten over de bestuurlijke vernieuwingen? Hierover geeft de NBB uitleg en is meer informatie beschikbaar.

Ik neem je mee

Voor veel mensen is uit je comfortzone stappen en je in een nieuwe omgeving bevinden een enorme stap. Mensen hebben allerlei impliciete en expliciete ervaringen (bijvoorbeeld in- en uitsluiting) in hun leven opgedaan, waardoor ze zich niet direct uitgenodigd voelen om te gaan sporten bij een sportclub. Dit zijn vaak vrienden, familie en buren van mensen die wel al sporten. Pols in je omgeving niet actieve sporters eens en nodig hen uit een kijkje te komen nemen bij jouw club.

Nodig hen uit een kijkje te komen nemen bij jouw club. Iedereen ziet wel een beetje op tegen die eerste keer alleen naar de sportclub gaan om te sporten. Via het thema ‘Ik neem je mee!’ wordt de drempel voor de niet-sporters verlaagd en zullen zij sneller een keer komen sporten bij de club. Iedereen, jong en oud, is welkom om sportplezier te beleven! En hoe leuk is het om dat samen met jou te doen?!

‘Ik neem je mee!’ kan dus veel betekenen voor mensen die niet sporten, maar dat wel graag zouden willen. Daag verenigingen hierin uit. Het succesvol integreren van ‘Ik neem je mee!’ in jouw club of sportactiviteit is niet moeilijk. Deze inspiratielijst is gevuld met bestaande initiatieven en goede voorbeelden die bedoeld zijn om niet-leden te binden. Het kan gaan om een introtraining, een familie- en vriendendag, ouder kind toernooi, kijkmiddagen etc.