!
Basketball

Vereniging oprichten

Kennis Hub

Vereniging oprichten, fuseren of opheffen

Vereniging oprichten

Heb je als initiatiefnemer het idee om een nieuwe basketbalvereniging op te richten? Dat vinden wij natuurlijk fantastisch! Het denken over en starten van een nieuwe vereniging is een stap naar iets heel moois. Het kost wel tijd en energie voordat je zo ver bent. Als NBB helpen we graag daar waar we kunnen. Twijfel dus niet en neem contact op met de NBB-accountmanager voor jouw vereniging.

Het proces van het oprichten van een nieuwe vereniging is een proces waar je goed over moet nadenken. NOC*NSF heeft een uitgebreid “Stappenplan oprichten vereniging” waar diverse zaken uitgelegd worden. Ook tref je op die pagina informatie aan met welke regels en wetten je als bestuurder van een sportvereniging rekening moet houden. Wij adviseren dan ook om dit stappenplan goed door te nemen.

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe vereniging zijn de statuten. Dit is als het ware de grondwet van de vereniging. De statuten worden vastgesteld door de notaris, ook wijzigingen moeten aan een notaris worden doorgegeven. De NBB heeft modelstatuten opgesteld om verenigingen op weg te helpen. Het voordeel is dat deze modelstatuten zowel de verplichte bepalingen vanuit de NBB bevatten als de verplichtingen die wettelijk bepaald zijn. Nieuwe verenigingen kunnen hier gebruik van maken, maar zijn vrij om deze niet te gebruiken of aan te passen.

Handige documenten:

DoeHetZelfNotaris
Het opstellen of aanpassen van statuten moet via een notaris. Voor verenigingen die haar statuten wil opstellen/aanpassen, heeft de NBB een afspraak gemaakt met DoeHetZelfNotaris. Dit is een landelijke organisatie, waarbij notarissen uit heel Nederland zijn aangesloten. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de DoeHetZelfNotaris.