!
2019_Anne_Verzijl_BVG_Clubheld

Kader & Vrijwilligers

Kennis Hub

Verenigingsontwikkeling

Kader & Vrijwilligers

De basis van een goed functionerende basketbalvereniging wordt gevormd door de vrijwilligers binnen een vereniging. Daarom is het van groot belang dat voldoende aandacht wordt besteed aan deze doelgroep. Door hier actief mee bezig te zijn moet de vicieuze cirkel van het steeds terugkerend probleem van werven en behouden van vrijwilligers doorbroken worden.

Basketbal close.jpg

Vrijwilligersfuncties

Andrea Congreaves in actie OLA .jpeg

Clubkadercoaching

Basketball

Ondersteunen van kaderleden

Basketbal close.jpg

Vrijwilligersbeleid